Zelené perly kolem Nisy
vlajka
vlajka

Zelené perly kolem Nisy

Cílem projektu je funkční krajina s dostatkem míst v nivách, zajišťujících dlouhodobé udržení biodiverzity, zadržení vody v době povodní a dotaci vody v období sucha. Aby došlo k ochraně a tvorbě těchto míst, je třeba vzbudit povědomí odborné a rozhodující veřejnosti a propagovat příklady dobré praxe. Projekt podpoří osvětu a povědomí v této problematice prací s vybranými segmenty veřejnosti s potenciálním přímým dopadem na krajinu. Více v odkazu Popis projektu.

 

je spolufinancován Evropskou Unií v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.