Daruj

 

 

 

 

 

 

 

Přidej se k nám

Tento emotivní příběh v krátkosti shrnuje to, co a proč děláme. Možná osloví i Vás. Jeden starší manželský pár…

Co svým darem podpoříte?

Krajina

Čmelák usiluje o to, aby v naší krajině bylo více místa pro přírodu. Sázíme stromy a keře, obnovujeme malé vodní nádrže, budujeme nové tůně, měníme monokultury na pestřejší lesy.

Klima

Nejvýkonnější a nejlevnější klimatizací je sama příroda. Lesy, mokřady i tůně umí zadržovat vodu, ukládat CO2 a ochlazovat své okolí. Vedle radikálního snížení emisí CO2 je proto potřeba spravit i naši krajinu. Na tom pracujeme.

Biodiverzita

Úbytek biodiverzity se týká i naší země. Důvodem je to, jak zacházíme s naší krajinou.Vytváříme proto aktivně místa, kde nacházejí svůj domov vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů.

Děti

Usilujeme o to, aby každé dítě mělo možnost být v každodenním kontaktu s přírodou. Školám nabízíme programy v terénu, na kterých bylo již přes 20 tisíc dětí. Příroda je nejlepší učebna i učebnice.

Již 25 let vracíme život v jeho pestrosti, bohatosti a kráse tam, kde vlivem lidské činnosti zmizel.

500 000 sazenic 23 000 dětí 15 000 dobrovolníků 62 hektarů pozemků 100 projektů

Jak můžeš pomoci?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Pravidelná podpora trvalým příkazem nám umožnuje lépe plánovat a zajištuje stabilní finanční podporu pro naše dlouhodobé aktivity, které se neustále rozrůstají… Děkujeme! Někdy je pro nás obtížné zajistit financováni našich aktivit, když nezískáme např. některou z dotací. Proto jsou pro nás důležité pravidelné příspěvky od sympatizujících lidí. Máte pozemek bez využití? Chcete, aby v budoucnu nebyl zastavěn či jinak znehodnocen? Darem jsme v minulosti získali například paseky po těžbě lesa, kde dnes již roste smíšený a pestrý les. Je to tak, každý život jednou končí. Pomáhat můžete ale i po něm. Pokud máte o tuto formu podpory zájem, rádi se s Vámi naprosto nezávazně sejdeme….