Daruj

Vážíme si toho, že nás chcete podpořit…

Přidej se k nám

Co svým darem podpoříte?

Pestřejší krajina

Čmelák usiluje o to, aby v naší krajině bylo více místa pro přírodu. Sázíme stromy a keře, obnovujeme malé vodní nádrže, budujeme nové tůně, měníme monokultury na pestřejší lesy.

Zdravé klima

Nejvýkonnější a nejlevnější klimatizací je sama příroda. Lesy, mokřady i tůně umí zadržovat vodu, ukládat CO2 a ochlazovat své okolí. Vedle radikálního snížení emisí CO2 je proto potřeba spravit i naši krajinu. Na tom pracujeme.

Biodiverzita

Úbytek biodiverzity se týká i naší země. Důvodem je to, jak zacházíme s naší krajinou.Vytváříme proto aktivně místa, kde nacházejí svůj domov vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů.

Šťastné děti

Usilujeme o to, aby každé dítě mělo možnost být v každodenním kontaktu s přírodou. Školám nabízíme programy v terénu, na kterých bylo již přes 20 tisíc dětí. Příroda je nejlepší učebna i učebnice.

Již 25 let vracíme život v jeho pestrosti, bohatosti a kráse tam, kde vlivem lidské činnosti zmizel.

500 000 sazenic 23 000 dětí 15 000 dobrovolníků 62 hektarů pozemků 100 projektů

Jak můžeš pomoci?

 

 

 

Pravidelná podpora trvalým příkazem nám umožnuje líp plánovat a zajištuje stabilní finanční podporu pro naše dlouhodobé aktivity, které se neustále rozrůstají.

 

 

 

Někdy je pro nás obtížné zajistit financováni našich aktivit, když nezískáme např. některou z dotací. Proto jsou pro nás důležité pravidelné příspěvky od sympatizujících lidí.

 

 

 

Máte pozemek bez využití? Chcete, aby nebyl zastavěn či jinak znehodnocen? Darem jsme v minulosti získali např. paseky po těžbě lesa, kde dnes již roste smíšený a pestrý les.

 

 

 

Je to tak, každý život jednou končí. Pomáhat můžete ale i po něm. Pokud máte o tuto formu podpory zájem, rádi se s Vámi naprosto nezávazně sejdeme….

Tento emotivní příběh v krátkosti shrnuje to, co a proč děláme. Možná osloví i vás. Jeden starší manželský pár…