Zelené perly – terénní akce
vlajka

Zelené perly – terénní akce

Projekt spojuje lidi bez rozdílu věku, národnosti, světonázoru, vzdělání a blahobytu. Problémy, kterým se snaží čelit zvýšením povědomí, jsou společné na obou stranách hranice. Zvýšením povědomí o důležitosti ekosystémových služeb a vhodné struktuře krajiny vzniká podhoubí pro životní prostor, který se ekologicky, ekonomicky, sociálně a kulturně zhodnocuje. Zapojení veřejnosti do přeshraniční spolupráce zvyšuje šance na dlouhodobou sociální stabilitu. Euroregion Nisa je ekonomicky silně závislý na turismu, za nějž vděčí (kromě kultury) působivé přírodě. Ochrana krajiny je tak v tomto regionu i podporou ekonomiky. Projekt propaguje ochranu krajiny, jakožto cenného statku, který lze udržitelně využívat. Aktivity se dějí přeshraničně, což je pozitivní pro společný ekonomický prostor. Pro školy zapojené do projektu je startem k navázání partnerství se zahraniční školou.

 

Kromě terénních akcí pro děti proběhly v rámci projektu i dvě konference uspořádané v krásném prostředí kláštera St. Marienthal. Pár fotek z těchto akcí si můžete prohlédnout níže.