Zelené perly kolem Nisy – náš německý partner
vlajka

Zelené perly kolem Nisy – náš německý partner

 

Stiftung Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal

 

Mezinárodní konferenční centrum St. Marienthal Foundation (IBZ) bylo založeno v roce 1992 cisterciáckým opatstvím St. Marienthal jako veřejná nadace podle občanského práva.

 

IBZ se nachází v areálu téměř 800 let starého cisterciáckého kláštera St. Marienthal v hraničním trojúhelníku mezi Německem a Polskem mezi Českou republikou a Žitavou přímo na německo-polské hraniční řece Nise. Cílem Nadace IBZ je podporovat setkání lidí bez ohledu na pohlaví, věk, národní původ nebo náboženství.

 

Nadace v tom vidí svůj příspěvek k míru, smíření náboženství a světových názorů a porozumění mezi evropskými státy a etnickými skupinami.

 

Nadace se považuje za most mezi Východem a Západem, mezi současností a budoucností. Mezitím se každoročně koná kolem 200 akcí na různá témata. Návštěvníci pocházejí z různých regionů Německa a dalších evropských zemí (zejména z Polska a České republiky). Ročně je zde již přes 19 000 přenocování konferenčních a prázdninových hostů.

 

Postupnou přestavbou bývalých zemědělských a komerčních budov kláštera mimo jiné vzniknou kanceláře pro zaměstnance a seminární místnosti. Základem je smlouva o dědičném stavebním právu, ve které opatství převedlo bývalé hospodářské budovy na nadaci k použití.

 

IBZ je uznaná nezávislá organizace péče o mládež a jediné zařízení domácího vzdělávání, které Svobodný stát Sasko považuje za podporu.

 

Spolu s městem Ostritz a dalšími partnery projekt EXPO 2000 „Energeticko-ekologický model města Ostritz-St. Marienthal, “uvědomil si. Poprvé v Německu je celé město plně zásobováno obnovitelnými zdroji energie.

 

Zaměstnanci IBZ považují zodpovědné a pečlivé zacházení s přírodním a sociálním prostředím za naléhavý úkol jejich práce. Proto si v mezinárodním konferenčním centru v St. Marienthalu nastavili systém environmentálního managementu. Zavazují se proto dodržovat předpisy na ochranu životního prostředí z jejich prohlášení o životním prostředí.

 

Zřízení konferenčního centra bylo a je možné jen proto, že jsou široce zapojeny další nadace, protože sponzoři, veřejné orgány a diecéze Drážďany-Meißen poskytují podporu, mnoho angažovaných osobností z celého Německa i ze zahraničí dobrovolně a protože spolupracující partneři využívají příležitostí, které nabízejí IBZ nabízí svou koncepcí a zdroji.

 

Více můžete najít na jejich webu: www.ibz-marienthal.de