Co děláme
vlajka
vlajka

Vracíme život do přírody

 

 

Co děláme? Děláme, co můžeme a co je třeba. Čmelák je organizace, která již 25 let trpělivě, krok za krokem, přetváří konkrétní místa  v krajině tak, aby na nich dostala prostor příroda. Ne zisk ani soukromé zájmy, ale příroda. Naše krajina potřebuje více stromů a keřů, více vodních ploch, pestřejší smíšené lesy a méně chemických postřiků, průmyslových hnojiv a betonových ploch.

 

Globální oteplování i úbytek biodiverzity jsou jen logickým důsledkem našeho chování. Snažíme se to měnit. Na konkrétních lokalitách, krok za krokem. Je to úmorné, náročné, špatně placené, ale výsledky nám čím dál více ukazují, že naše práce má smysl. Lokality, které proměňujeme, se stávají místy nejen pro přírodu, ale také pro lidi. Nevytváříme uzavřené rezervace, naopak.

 

Věříme, že místa plná přírodních krás mohou lidem pomoci uvědomovat si pouto, která nás s přírodou pojí. A připomínat, o co přicházíme, pokud žijeme v krajině, kde je vše podřízeno maximalizaci ekonomickému zisku. Budeme opravdu rádi, když se do našich aktivit rozhodnete také zapojit. Možností je celá řada.  Na čem všem pracujeme, najdete zde…