O nás
vlajka
vlajka

 

Jsme Čmelák – Společnost přátel přírody. Přidáte se?

 

Naši lidéBc. Jana Bujoková, ředitelka organizace, akce pro veřejnost a teambuildingy – vystudovala obor ČZU v Praze. Ve Čmeláku začínala jako dobrovolnice, od roku 2019 pracuje na plný úvazek. Má na starosti přípravu a realizaci akcí pro veřejnost a firmy, kromě toho pracuje jako projektová manažerka. Vzhledem k jejímu pracovnímu nasazení jí aktuálně na její koníčky – horskou turistiku, cyklistiku a rafting nezbývá moc času.

 

Mgr. Jana Jaderná, kancelář, provoz – původním vzděláním učitelka angličtiny, ve Čmeláku má na starosti personalistiku a mnoho druhů nekonečné kancelářské práce. V případě potřeby pomůže i s propagací, napeče na akci nebo zaskočí v terénu. Je naprosto spokojená, když jako milovnice vod, lesů a strání může své nadání využít ve Čmeláku pro ochranu přírody.

 

 

Jana Stará, kancelář, ubytování – má na starosti pokladnu, platby, faktury, zásobování a také ubytování na chalupách Padouchov a Mariánskohorské boudy. Do celé ČR vydistribuovala tisíce samolepek proti reklamě do schránek. Když je potřeba, ráda z kanceláře vyrazí do terénu zajistit třeba dřevo na zimu. Jana má „zelené ruce“ – ráda množí všechno, co roste a co jí vyroste, to jí také vykvete.

 

Bc. David Černý, marketing a fundraising – má na starosti marketingovou komunikaci organizace. Marketing vystudoval na Technické univerzitě v Liberci. Dříve působil coby kreativec a marketér v různých společnostech, převážně v korporátním prostředí.

 

Jiří (Bedla) Antl, Dis., prales, lesy, dotace – vystudoval obor Správa ochrany životního prostředí, pár let strávil i na lesnické fakultě. Ve Čmeláku pracuje od roku 1998, na starosti má projekt Nový prales a další lesní pozemky, o které Čmelák pečuje. Nejvíce času tráví v kanceláři psaním projektů, zpráv, žádostí o dotace a další související administrativou. Volný čas tráví nejraději toulkami po lesích v Čechách i jinde.

 

Ing. Dáša Najmanová (externistka), voda a mokřady – vystudovala obor Revitalizace krajiny na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústínad Labem. Ve Čmeláku pracuje od roku 2013 jako odborný pracovník ochrany přírody pro nelesní ekosystémy. Má na starosti zejména projekty Mokřady Jablonné, Novoborská Amazonie a rekonstrukci původní horské chalupy v Padouchově. Ochranu přírody dělá naplno v pracovní době, ve svém volnu i o dovolené.

 

Ing. Tomáš Kolečář, fundraising a péče o dárce – má na starosti komunikaci a komplexní péči o naše individuální i firemní dárce. Vystudoval obor Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně. Když zrovna není ve Čmeláku, řídí vlastní projekt PLASTMAKERS.

 

Ing. Jana Cimbálová,projektová manažerka, dotace EU – vystudovala obor Podniková ekonomika na Technické univerzitě v Liberci. Získala zkušenosti na více pozicích v podnikatelské i veřejné sféře. Ve Čmeláku má na starosti přípravu žádostí o dotace zejména z fondů EU a přípravu mezinárodních projektů. Nerada se fotí a málokdo ji k tomu přemluví.

 

Rada spolku

 

Mgr. Jan Korytář, předseda spolku – zakladatel organizace, vystudoval obor ochrana a tvorba životního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve sdružení působil 17 let jako ředitel, poté byl primátorem a náměstkem primátora Liberce. Umí vymyslet nové projekty a získat na ně peníze. Baví ho sbírat, rozmnožovat a pěstovat téměř cokoliv. V práci, kterou dělá, vidí stále smysl.

 

Ing. Karolína Hrbková

 

Mgr. Daniela Fialová

 

Mgr. Martina Burešová

Výroční  zprávy

 

 

Je za námi už kus práce. Máme zkušenosti, výsledky, víme, co chceme. Bližší informace o naší činnosti a výsledcích v jednotlivých letech najdete ve výročních zprávách:

 

 

 

 

 

Základní informace:

 

Aktuální znění STANOV

 

Právní forma: spolek
Datum založení: 29. dubna 1994
Registrace: spolkový rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 1835
IČ: 46 74 73 62
DIČ: CZ46747362

 

Adresa: Švermova 32, Liberec 10, 460 10

email: info@cmelak.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, 2887762389/0800

Statutární a výkonný orgán: Rada spolku, jejímuž schválení podléhají strategická rozhodnutí. Rada rovněž řídí činnost spolku a stanovuje kompetence zaměstnanců. Mezi zasedáními rady vykonává její funkce předseda spolku.