Koalice pro krajinu
vlajka
vlajka

Koalice pro krajinu

 
 

Česká krajina nevzkvétá. Na vině je dlouhodobě špatné hospodaření soustředěné na momentální výnosy na úkor udržitelnosti, které ignoruje postupující klimatickou změnu a související hrozby. Snahy o potřebné změny v hospodaření narážejí na různé lobby preferující status quo i vlastní roztříštěnost. Hlavním cílem projektu je vytvoření Koalice pro krajinu, která připraví návrh nového Zákona o krajině a tím položí základy pro udržitelnější hospodaření v krajině. Navazující petice doprovázená advokační kampaní zajistí podporu zákona u široké veřejnosti.

 

Více informací se dozvíte na stránkách www.koaliceprokrajinu.cz

 

Termín realizace projektu: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022

 

Aktuální stav:

 

Díky podpoře programu Active Citizens Fund (resp. Fondů EHP a Norska) začínáme sdružovat odborníky z oboru, abychom společně vytvořili Koalici pro krajinu, která bude mít za cíl společně položit základy pro návrh nového zákona.

 

Pokud máte zájem se k nám přidat, neváhejte nás kontaktovat na jan.korytar@cmelak.cz

 


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP aNorska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 


The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants,
Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.