Šance pro jilmy
vlajka
vlajka

Šance pro jilmy

Šance pro jilmy

 

Jilm je jednou z našich původních dřevin, která vymizela z měst, vesnic, ale i z většiny míst naší krajiny. Důvodem je onemocnění grafióza, která vyhubila přes 95 % jilmů v našem regionu stejně jako v celé ČR.

 

Jilm poškozený grafiózou

Jilm zdravý

 

Přesto lze i nyní nalézt vitální a plodící jedince. U nich je pravděpodobné, že jsou proti grafióze odolnější nebo zcela odolné. Výsadby nových stromů vypěstovaných ze semen těchto odolných jedinců zvyšují pravděpodobnost šíření genů nesoucích imunitu proti dané chorobě. To je velkou šancí pro tento druh, protože grafióza je u již napadených stromů neléčitelná.

 

 

Projekt na záchranu jilmů jsme započali již v roce 2003, za tu dobu jsme s podporou Ministerstva životního prostředí, Nadace Partnerství i Libereckého kraje ve spolupráci s minimálně stovkou mateřských, základních a středních škol, dětských domovů a domů dětí vysadili do krajiny Libereckého kraje téměř 5000 jilmů. Námi vysazené jilmy se dostaly na území celého kraje do lesů, remízků, alejí, zahrad i parků.

 

 

Dobrovolníci sázeli se Čmelákem jilmy například v Jablonném v Podještědí

Dobrovolníci sázeli se Čmelákem jilmy například v Jablonném v Podještědí

 

Proč jilmové dřevo? 

 

Jilmové dřevo je poměrně pevné, ale přitom značně ohebné. Patřilo k důležitým užitkovým dřevům a bylo využíváno především k výrobě ohýbaného nábytku, kol. Jilmové dřevo je odolné proti hnilobě, ve středověku bylo používáno na vodovody.

 

Jilm je dále zajímavý tím, že jeho plody, na rozdíl od většiny našich listnáčů, nedozrávají až na podzim, ale už na přelomu května a června. Semínka vypadají jako malé lehké penízky a vítr je dokáže přenášet na velké vzdálenosti.

 

Pomozte nám výsadbou jilmů zpestřit krajinu.

 

 

Již 25 let vracíme život v jeho pestrosti, bohatosti a kráse tam, kde vlivem lidské činnosti zmizel.

1 vize 15 let 5 000 sazenic 67 lokalit stovky hodin tvrdé práce stovky dobrovolníků

 

 

 

 

Financování

Abychom mohli jilmy do krajiny vysazovat, potřebujeme finance na nákup materiálu (podpěrné kůly k sazenicím, ochrany proti zvěři, nářadí na výsadbu stromů, pracovní pomůcky) a koordinaci projektu (doprava, mzda koordinátora, provozní náklady).

Níže uvádíme přibližné částky nákladů vztažené na 1 strom:

 

 

 

Kdo nás podporuje? 

O významu projektu pro krajinu však může svědčit fakt, že projekt v uplynulých letech opakovaně podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR, pravidelně ho podporovala nejvýznamnější česká environmentální nadace – Nadace Partnerství a na výsadbách v minulosti spolupracovalo např. Povodí Labe, a. s., Správy CHKO, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Lesy ČR, s. p., několik odborných lesních hospodářů, správců obecních lesů a desítky obecních úřadů.