Cíle projektu

Cílem projektu "Krajinné struktury v česko-saském příhraničí" je přispět k ochraně a obnově krajinných struktur ve volné krajině v českosaském příhraničí prostřednictvím efektivní spolupráce mezi neziskovými organizacemi na obou stranách hranice.