Sázení dřevin

Výsadby původních druhů dřevin ve spolupráci se školami a obcemi

Dalším z nástrojů postupné obnovy krajinných struktur je zapojování škol a veřejnosti do praktických opatření přímo v krajině, environmentální výchova s tím spojená a spolupráce s dalšími vlastníky pozemků za účelem obnovy struktur na jejich pozemcích např. formou výsadby původních druhů dřevin. Tato aktivita proběhne následujícím způsobem:

Plánované mno?ství původních druhů dřevin, které obohatí místní genofond (1 500ks vzrostlých listnatých stromů, 500 ks ovocných stromů krajových odrůd - polokmenů či vysokokmenů, 2 000 ks keřů) jsme schopni za předem daných podmínek bez problémů vysadit. Čmelák při této aktivitě vyu?ije svých zkušeností z minulých let a bude mít odborný dohled nad celou aktivitou.

ZDARMA poskytneme:

VŠECHNY LOKALITY BUDOU PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI.