Získáváme podporu z Norských fondů na ochranu biodiverzity
vlajka
vlajka

Získáváme podporu z Norských fondů na ochranu biodiverzity

Získáváme podporu z Norských fondů na obnovu biodiverzity ve výši 5,2 mil. Kč. Chceme za ně obnovit minimálně 20 lučních lokalit v Libereckém kraji s výskytem ohrožených druhů rostlin a také získat pro jejich dlouhodobou ochranu další spojence. 
Vlivem intenzifikace zemědělství a menším zájmem o chov domácích zvířat se v posledních desetiletích snížila rozloha luk tradičně obhospodařovaných kosením a využívaných pro produkci sena. Jedná se často o louky podmáčené nebo špatně dostupné, na nichž rostou vzácné druhy našich rostlin. Bez pravidelné údržby však začnou zarůstat nálety stromů nebo keřů, nebo na nich převládne několik málo druhů trav. „Hlavním cílem projektu je obnovit konkrétní lokality s výskytem chráněných druhů rostlin jako je například prstnatec májový, vachta trojlistá či upolín nejvyšší. Pestré louky jsou důležité i pro hmyz, který se na nich může vyvíjet. Louky, které jsme vytipovali a získali souhlasy jejich vlastníků, leží mimo CHKO i přírodní rezervace. Jsme rádi, že výzva z Norských fondů byla určena právě na tuto opomíjenou část naší krajiny. Zlepšení jejího stavu je pro ochranu biodiverzity klíčové“, říká Jan Korytář, předseda spolku.
Získaná částka na tento víceletý projekt pokryje zhruba 60 % nákladů, zbytek financí musíme ještě sehnat. Chceme proto nabídnout firmám možnost zapojit se obnovy konkrétních lokalit přímo na místě v rámci svého programu Patron přírody. Firmy se mohou na obnově luk podílet formou tzv. teambuildingů, spojených s kosením trávy nebo sušením a odklizením sena. „Vybrané louky jsme začali obnovovat již v minulém roce a hodně času zabralo vytipování dalších vhodných pozemků a jednání s jejich majiteli, od kterých jsme potřebovali zajistit jejich souhlasy. Příprava takto velkého projektu byla opravdu náročná a zabrala několik měsíců, takže jsme rádi, že byl projekt vybrán k podpoře“, dodává ředitelka Čmeláka Jana Bujoková.
Jedním z nejznámějších celosvětových propagátorů ochrany biodiverzity je britský přírodovědec sir David Attenborough, autor mnoha knih a průvodce poutavými seriály BBC o planetě Zemi. Podle něj je právě úbytek biodiverzity jedním z hlavních globálních problémů, kterému ale jako lidstvo věnujeme jen minimální pozornost.

 

Pro získání nutného kofinancování projektu spouštíme sbírku na obnovu pestrých českých luk, prostřednictvím portálu Darujme.cz. Budeme rádi za vaši podporu.