Získali jsme podporu na výsadbu dalších ohrožených tisů
vlajka
vlajka

Získali jsme podporu na výsadbu dalších ohrožených tisů

Máme přislíbenou dotaci z Norských fondů na podporu výskytu tisu červeného v Libereckém kraji. Jeho součástí jsou jak důkladné zmapování stávající tisové populace v kraji a příprava dlouhodobé strategie na jeho podporu, tak i výsadby vzrostlých sazenic na předem vytipovaná místa a sběry osiva.

V rámci projektu bude vysazeno 1000 nových sazenic do lesních porostů na celkem 32 lokalitách. Důležitou aktivitou bude i vyhledání dalších stanovišť pro výsadby v budoucích letech. „Tis je rozhodně dřevina, která si naši podporu zaslouží. Věříme, že dvouapůlletý projekt, který se rozběhne v polovině roku 2021, napomůže obrátit dlouhodobý trend úbytku tohoto druhu v krajině. Naším cílem je zajistit, aby se v budoucnu do lesů v kraji každoročně navracelo minimálně 1000 kusů této dřeviny.“, říká Jiří Antl, koordinátor projektu.

Získaná částka 2,6 mil. Kč na tento dvouapůlletý projekt pokryje cca 80 % nákladů, zbytek musíme ještě sehnat. Chceme proto nabídnout firmám možnost zapojit se obnovy konkrétních lokalit přímo na místě v rámci svého programu Patron tisu červeného. Firmy se mohou na výsadbě podílet například formou tzv. teambuildingů.

„Tis červený roste velice pomalu, tříletá sazenička je velká jen okolo 10 centimetrů, takže budeme vysazovat stromky staré 7 – 10 let. Ačkoliv se jedná o naší původní dřevinu, tak ho v naší krajině potkáte jen velmi zřídka, opravdu starých stromů je velmi málo.“ říká předseda spolku Jan Korytář. Záchraně tohoto ohroženého stromu se s naším spolkem věnujeme již více než 24 let a za tu dobu vrátil do krajiny již kolem 650 kusů této vzácné dřeviny.

Pro získání nutného kofinancování projektu máme spuštěnou veřejnou sbírku na portále Darujme.cz. Podporu této činnosti je možné vyjádřit také nákupem na e-shopu Čmelák.