Za zážitkem do přírody
vlajka
vlajka

Za zážitkem do přírody

 
Termín realizace: 1. 5. 2021 – 31. 12. 2021
 
Cílem projektu je realizovat terénní ekologickou výchovu na přírodně zajímavých lokalitách Libereckého kraje. Zároveň dětem a mládeži nabídnout možnost se efektivně zapojit do praktické ochrany přírody. Programy budou realizovány formou aktivizační výuky s využitím badatelských metod a vlastního zapojení do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí.
 
Skrze terénní osvětu veřejnosti a zapojení účastníků do praktických opatření přímo v terénu se zvýší motivace zájmu o životní prostředí a to nejen u dětí, ale i jejich rodičů či kamarádů.
 
K naplnění hlavního cíle vedou v roce 2021 tyto aktivity projektu:
 
Aktivita 1 – Realizace 15 ekovýchovných a osvětových akcí, které budou probíhat na lokalitách obnovy krajinných struktur v různých fázích realizace a v různých částech Libereckého kraje. Účastníci se tak mohou zapojit do obnovy a údržby přírodě blízkých opatření.
 
Aktivita 2 – Den otevřených dveří v Mokřadech Jablonné, celodenní akce pro rodiny s dětmi, jednotlivce i skupiny se zaměřením na důležitost mokřadů.
 
Aktivita 3 – Realizace vícedenních pobytů dětí v přírodě v Libereckém kraji formou příměstských táborů
 
Období prázdnin je vhodným termínem pro dlouhodobější ekovýchovné aktivity. Účastníci tak budou mít možnost lépe poznat přírodní krásy a objevovat nová místa Libereckého kraje. Završením týdenních pobytů budou společná setkání i s rodiči, která přinesou dětem možnost prezentovat, co nového se naučily a posílit tak jejich sebevědomí.
 
Aktivita 4 – Realizace Workcampu pro české i zahraniční dobrovolníky
 
Organizace vícedenního mezinárodního dobrovolnického workcampu, kdy dochází k zapojení dobrovolníků do obnovy krajinných struktur na různých lokalitách s výměnou zkušeností z různých koutů světa. Workcamp je zaměřen na zájemce o aktivní pomoc přírodě spojenou s pochopením místních souvislostí životního prostředí.

 

 
Projekt je podpořen Ekofondem statutárního města Liberec.