Vysaďte si své tisy!
vlajka
vlajka

Vysaďte si své tisy!

Tisková zpráva srpen  2020

 

Liberecký spolek Čmelák v roce 2020 s podporou Ministerstva životního prostředí realizuje projekt na pomoc naší nejvzácnější dřevině – tisu červenému. V souvislosti s plánovanou výsadbou do volné krajiny hledá vhodné lokality. Chcete se i Vy zapojit a mít na svém pozemku vzácné tisy?

 

Tisy v České republice

 

Tis je původní dřevina české krajiny, v původních lesích rostl na území prakticky celé republiky. Změny vyvolané v lesích intenzivním hospodářským využíváním i cílená těžba a prakticky nulová výsadba v minulosti vedly k jejich velkému úbytku nejen v české krajině, ale v celé Evropě.

 

„Tis červený je ze zákona druh zvláště chráněný, silně ohrožený. Široké veřejnosti je nyní znám spíše jako dřevina parková v podobě nepůvodních keřových zahradnických kultivarů. Původní tis je ale strom s kuželovitou až kulovitou korunou, dosahující výšky okolo 10-15 metrů a průměru kmene až 1 metr,“ uvedl Jiří Antl, který má ve spolku Čmelák projekt na starosti.

 

Projekt mapování a výsadeb

 

Záchraně tisu se spolek Čmelák věnuje už 23 let. Jde zejména o mapování dospělých jedinců v krajině, sběr jejich semen, pěstování sazenic a jejich výsadbu. Zatím všechny naše tisy směřovaly do lesních porostů, pro letošní podzim ale máme v plánu první výsadby i do volné krajiny.

 

„Zatímco v přirozeném prostředí zastíněného lesa začíná tis plodit až v 70-120 letech, na volném prostranství na osluněném místě plodí již ve 20-30 letech. Toho chceme využít a přispět tak k zajištění dostatku semen v budoucnu. Nyní hledáme vlastníky pozemků ve volné krajině Libereckého kraje,“ vysvětlil Jiří Antl.

 

„Tis je rostlina dvoudomá, k plození tedy potřebuje samčí i samičí strom. Vzhledem k tomu, že pohlaví tisu lze rozeznat až v reprodukčním věku, nebude u vysazovaných sazenic jisté složení pohlaví jedinců. Z toho důvodu přistupujeme k výsadbě 4 jedinců ve skupině, kde je již pravděpodobnost výskytu obou pohlaví 7:1.“

 

Vlastníkům proto nabízíme pro každý pozemek po 4 sazenicích. Lokality by neměly být v intravilánu měst, ale ve volné krajině, případně na okrajích zástavby. Zájemce bude mít za úkol sazenice vysadit a ochránit proti zvěři. Bude mít na starosti i jejich následnou údržbu. O letošním podzimu bude vysazeno 5 skupin po 4 kusech, s dalšími podobnými výsadbami počítáme v dalších letech. Vysazené tisy by měly do budoucna vytvořit ohniska přirozeného šíření tisových semenáčků do krajiny. Případní zájemci – vlastníci pozemků se mohou přihlásit e-mailem na adresu koordinátora projektu – jiri.antl@cmelak.cz. Pomoci nám můžete i pokud víte o nějakém málo známém tisu ve volné krajině. Dejte nám o něm vědět – má větší cenu, než tušíte a s naší pomocí ho můžeme ochránit pro budoucí generace.

 

Jiří Antl, projektový manažer pro lesnické projekty

telefon: +420 777 647 557

jiri.antl@cmelak.cz