Velký úspěch tisového semináře
vlajka
vlajka

Velký úspěch tisového semináře

Ve čtvrtek a pátek 21.-22.9.2023 v Lužických horách proběhl seminář o možnostech podpory tisů v České republice. Sešlo se tu okolo 40 odborníků z celé České republiky, kterým není lhostejný osud naší nejvzácnější dřeviny a ve svých krajích se pokouší o mapování, pěstování a výsadbu tisu v lesích i volné krajině.
 
Jak se ukázalo, Liberecký kraj je se svými přibližně 4000 vysazenými tisy v posledních 20 letech v této snaze asi nejdál a právem se stal místem setkání. V krajině Lužických hor byly účastníkům na celodenní exkurzi představeny lesní porosty s výskytem tisu, staří jedinci mimo les, realizované výsadby i výzkumná plocha, která může již brzy sloužit ke sběrům semen. Možná se nám po mnoha staletích podařilo dostat do situace, kdy tisy v České republice přestávají ubývat a začínají přibývat.
 
Spolupořadateli semináře byli Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Správa CHKO Lužické hory, ČSOP Meles a spolek Čmelák SPP.
 
Více o semináři se dozvíte v článku VÚLHM: Seminář o tisu červeném II