Obnova lučních biotopů v Libereckém kraji se zaměřením na podporu biodiverzity 2023
vlajka
vlajka

Obnova lučních biotopů v Libereckém kraji se zaměřením na podporu biodiverzity 2023

Termín realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
 
Třetím rokem se naše organizace věnuje projektu na obnovu lučních biotopů, který je zaměřený na podporu biologické rozmanitosti luk v rámci celého Libereckého kraje.
Projekt je zaměřený na obnovu neudržovaných lučních pozemků ležících mimo zvláště chráněná území. Druhově pestré luční porosty patří ve střední Evropě k nejvíce ohroženým biotopům. Zejména důsledkem dlouhodobého nevhodného hospodaření v krajině, nevhodnými úpravami vodního režimu a upuštěním od seče došlo k výraznému snížení rozlohy lučních pozemků, které skýtají vhodné podmínky pro život mnoha na ně vázaných ohrožených druhů rostlin a živočichů.
 
Louky, o které se v projektu na obnovu lučních biotopů staráme, jsou cenné z důvodu výskytu ohrožených rostlin a biotopů. Kosíme často podmáčené louky s výskytem krásných českých orchidejí, například prstnatce májové či fuchsovy najdeme v lokalitě Horní Černá Studnice, na orchidejové louce u Nové Vsi nad Nisou, ve VKP Zadní Zbytky u Zásady nebo v Hájích nad Jizerou. V okolí Lomnice nad Popelkou se staráme o lokality, kde se vyskytují vzácné druhy jako například kosatce sibiřské či upolíny nejvyšší. Mezi ohrožené patří ale i suchomilné stráně, kterým nejvíce škodí zarůstání a postupná přeměna v les. Tyto lokality poskytují útočiště plazům a mnohým bezobratlým. Najdeme na nich pestrou voňavou skladbu bylin a mnohdy i ohrožené rostliny jako růži galskou nebo na podzim kvetoucí hořečky. Mezi takové jedinečné lokality v péči Čmeláka patří například Volavecké stráně u Turnova, teplomilná loučka pod Bradleckou hůrou nedaleko Lomnice nad Popelkou nebo horské louky na Ještědském hřebeni.
 
Jednáním s vlastníky se nám podařilo v roce 2023 zahájit péči o nové louky na Ještědu – tzv. Náckovu louku s výskytem bledulí nebo podmáčenou louku v EVL Ploučnice s prstnatci a vachtou.
Do projektu zapojujeme dobrovolníky, kteří nám na loukách pomáhají s úklidem posečené trávy.
 
Nově jsme letos navázali kontakt s německou organizací Naturschutzzentrum Erzgebirge, se kterou plánujeme dlouhodobější spolupráci se zaměřením na aktivní ochranu biodiverzity.
 
Projekt na obnovu lučních biotopů v Libereckém kraji byl podpořen z Norských fondů, Libereckým krajem a Ministerstvem životního prostředí.
Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP a Libereckého kraje.koláž 3 fotek - 2 fotky péče o louky a 1 fotka prstnatce