O louky ve Veseckém údolí se nově stará Čmelák
vlajka
vlajka

O louky ve Veseckém údolí se nově stará Čmelák

Vesecké údolí, kterým protéká Luční potok, je jedinou evropsky významnou lokalitou sítě Natura 2000 na území stotisícového Liberce. Svůj domov zde má mnoho druhů hmyzu, ptáků, obojživelníků, vyskytuje se zde na 400 druhů rostlin, z nichž jich je řada vzácných či ohrožených.
 

O zdejší louky se dlouhodobě starala organizace Českého svazu ochránců přírody Armillaria, po dohodě s ní a městem Liberec převzal nově údržbu luk Čmelák. Letos se do péče o území zapojili i zahraniční dobrovolníci, kteří pomáhali shrabovat a odklízet trávu.

 

„Část luk je silně podmáčených, proto je nutné je ručně kosit i odklízet trávu. Hlavní část prací jsme právě dokončili“, říká Lucie Stránská, která má ve Čmeláku louky na starost. A dodává: „O louky je třeba pečovat každý rok, aby se udržely bez náletu a díky sečení se podpořila i druhová rozmanitost rostlin. Není to zisková činnost, takže vedle samotného sečení nám dost práce dá i zajištění potřebných dotací.“

 

Návštěvníky by neměly zmást neposekané části luk, je to záměr, který ponechává opylovačům pastvu, umožní dokončení vývoje hmyzu a též dozrání semínek různých květin. I tyto části budou nakonec také posekány, ale až po skončení vegetačního období na podzim.

 

Projekt na sečení luk a podporu biodiverzity v Libereckém kraji byl podpořen z prostředků MŽP, Norských fondů i Libereckého kraje.