Nové ekovýchovné programy v areálu Mokřady Jablonné a Česká Ves 2023
vlajka
vlajka

Nové ekovýchovné programy v areálu Mokřady Jablonné a Česká Ves 2023

Termín realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
 
V mokřadním areálu Jablonné v Podještědí a Česká Ves, jenž čítá přes 30 tůní a který se stal živým ostrovem biodiverzity, nabízíme dlouhodobě programy pro mateřské, základní i střední školy, se snahou, aby se odehrávaly přímo v terénu. V roce 2022 se nám podařilo koupit klíčový pozemek, který leží vedle našeho objektu v blízkosti mokřadního areálu. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro vybudování potřebného zázemí pro rozvoj ekologické výchovy a osvěty v této lokalitě.
 

Dlouhodobý cíl projektu: Vybudování profesionálního ekovýchovného centra, se zaměřením na témata ochrana biodiverzity, ekosystémové služby, klimatická změna a zadržování vody v krajině.
 
Hlavní cíl projektu: Vytvořit nové programy pro nové cílové skupiny a připravit studii budoucího řešení celého areálu, který vytvoří pro tyto programy ideální podmínky.
 
Dílčí cíle projektu:
 
Dílčí cíl 1: Vytvořit nové výukové programy.
 
Dílčí cíl 2: Vypracovat studii budoucího řešení areálu.
 
Dílčí cíl 3: Pilotně odzkoušet a ověřit nové výukové programy.
 
Dílčí cíl 4: Připravit společný česko-německý projekt.
 

 
Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí (MŽP). Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.