Mokřady Jablonné budou mezinárodní
vlajka
vlajka

Mokřady Jablonné budou mezinárodní

 

Malebné severočeské městečko Jablonné v Podještědí hostí unikátní lokalitu pro vzdělání i rekreaci. Příměstský mokřadní areál s tůněmi, vlhkými loukami, lužním lesem a návštěvnickou infrastrukturou se zde vyvíjí od roku 2005. Nyní ale získává nový rozměr – stane se modelovou lokalitou pro výuku o ekosystémových službách krajiny v mezinárodním projektu Zelené perly kolem Nisy. Čeští a němečtí školáci ho jako živou učebnici budou využívat až do roku 2020 díky podpoře z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. Českým partnerem a současně vlastníkem a tvůrcem areálu je Čmelák – Společnost přátel přírody z.s. Německým partnerem je pak Mezinárodní centrum setkávání v St. Marienthalu.

 

 

Ekosystémové služby a zvláště jejich finanční oceňování jsou mezi širší veřejností málo známý koncept. Přesto mají zásadní vliv na život každého z nás a jejich absence by znamenala katastrofu.

 

„My lidé jsme existenčně závislí na činnosti a přínosu ekosystémů. Klimatizační efekt, zadržování vody, produkce kyslíku nebo potravin, to jsou všechno příklady ekosystémových služeb, bez kterých lidská civilizace nemůže existovat. Na druhou stranu při praktickém rozhodování lidí o podobě území se často soustředíme jen na snáze měřitelný ekonomický rozvoj a zapomínáme, že i ekosystémové služby krajiny mají svou nezpochybnitelnou hodnotu,“ vysvětluje problematiku Ing. Dagmar Najmanová, odborný pracovník pro ochranu přírody ve Čmeláku.

 

Čmelák se ekovýchovným vzdělávacím programům věnuje dlouhodobě a systematicky. Praktická terénní výuka na modelových lokalitách je jeho vlajkovou lodí a programy jednoznačně směřují k nastartování pozitivních změn v krajině kolem nás. V tomto duchu se chystá vést i programy o významu ekosystémových služeb.

 

„Na několikahodinovém programu určitě nestihneme ukázat všechny ekosystémové služby krajiny, vybereme jen několik z nich typických pro mokřad. Na těch postavíme program, tak jak jsme zvyklí. Použijeme přístup konstruktivistické pedagogiky, kde žák nedostává poznání na talíři, ale vytváří si ho postupně sám z jednotlivých prožitků, informací, výzkumů a pozorování. Všechno děláme prakticky, na vlastní kůži, aktivně. Bez přímého kontaktu účastníků našich programů s přírodou bychom nemohli čekat, že se jejich myšlení posune směrem k citlivosti k ní a její ochraně,“ popisuje programy Mgr. Michal Řepík, lektor ekovýchovy ze Čmeláka. Jako velkou výhodu mezinárodního projektu pak vidí možnost vzájemných náslechů a připomínkování vzniklých programů oběma projektovými partnery.

 

Mezinárodní spolupráce však nebude probíhat jen na úrovni žákovských kolektivů. Součástí projektu jsou i setkání dospělých na konferencích a odborných exkurzích.

 

„Na 28. 2. jsme k začátku projektu přichystali konferenci Mokřady v příhraničí v německém St. Marienthalu. Čeští i němečtí lektoři představí mokřady z různých pohledů, nebude chybět ani přednáška o ekosystémových službách,“ zve na veřejný úvod projektu Mgr. Daniela Fialová, ředitelka Čmeláka. Účast na konferenci je zdarma. Vítáni jsou jak účastníci z řad praktické ochrany přírody a státní správy či samosprávy, tak i pedagogové škol a lektoři center ekologické výchovy. Odborné exkurze na přírodovědně zajímavé lokality budou následovat v průběhu projektu a včas se objeví na webových stránkách organizace.