Kácení na Ještědu
vlajka
vlajka

Kácení na Ještědu

Tisková zpráva, říjen 2020

 

Motorové pily a buldozery likvidují les na Ještědu pro novou sjezdovku. To, co našim předkům, když potřebovali vymýtit les na pole nebo pastvinu, trvalo měsíce, s pomocí techniky dnes lidé zvládnou za pár týdnů. Na Ještědu tak můžete dnes vidět to, co dnes a denně probíhá na celém světě – kácení lesů a pralesů, které musí uvolnit místo pro aktivity, zejména pro zemědělství. Na Ještědu jde ale jen o místo pro zimní zábavu a sportovní aktivity.

 

 

Jako Čmelák jsme řekli, že výstavbu sjezdovky zablokujeme, pokud se investor nezaváže financovat potřebná kompenzační opatření, v tomto případě výsadbu nového lesa. A to nikoliv výsadbou sazenic někde po těžbě, ale tam, kde les v tuto chvíli neroste.

 

To se nám také podařilo prosadit, a to ve spolupráci s dalšími dvěma organizacemi – Rodiče pro klima a Jizersko-Ještědský horský spolek. Firma TMR tak vysadí nový les na 10 hektarech pozemků města Liberce. Majitel TMR Igor Rattaj slíbil, že další rozsáhlé kácení pro nové sjezdovky se na Ještědu již realizovat nebude, tento zásah je poslední.

 

Jan Korytář: “Byli bychom samozřejmě raději, kdyby les na Ještědu zůstal, výsledek jednání je kompromis, na kterém by ale příroda neměla prodělat. Náhradních 10 hektarů nového lesa je malý příspěvek v boji s globálním oteplováním, neboť jsou to právě lesy, které mohou vázat uhlík a přispívají ke stabilizaci klimatu.”

 

Čmelák se ochraně přírody věnuje již 26 let, na samotném Ještědském hřebeni pak vlastní 35 hektarů vlastních lesních pozemků, kde postupně přeměňuje smrkové monokultury na pestrý les, ze kterého by jednou měl být opět prales. Organizace se specializuje na obnovu konkrétních přírodních lokalit, kde se snaží zvyšovat jejich biodiverzitu.

 

Mgr. Jan Korytář, předseda a zakladatel Čmeláka