25 let práce pro lidi a pro přírodu. Náš německý partner
vlajka

25 let práce pro lidi a pro přírodu. Náš německý partner

 

Projekt 25 let práce pro lidi a pro přírodu volně navazuje na předchozí projekt 25 let péče v Trojzemí, na kterém se Čmelák též podílel s naším německým partnerem – Pozemkovým spolkem „Horní Lužice“ – LPV „Oberlausitz“ e.V.v roce 2018. Tento projekt byl podpořen z Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.

 

 

Hlavním cílem pozemkového spolku Horní Lužice je zachování a obnova typické hornolužické kulturní a přírodní krajiny. Z toho plynou následující hlavníúkoly spolku:

 

 

 

V praxi se pozemkový spolek věnuje hlavně následujícím aktivitám:

 

 

 

Jelikož spolek disponuje vysokou úrovení odborných znalostí a mnohaletými zkušenostmi v oblasti správy krajiny a ochrany přírody, pravidelně je ke spolupráci přizván zejména odbornými úřady, obcemi, společnostmi a soukromými osobami, s nimiž se podílí na plánování, řízení a technická podpora projektů ochrany přírody. Dále veřejnosti a jiným právním subjektům poskytuje poradenství a podporu při podávání žádosti o finanční nástroje a jejich účtování, při plánování a realizaci projektů a poskytuje poradenství i v oblasti Public relations s dokumentací výsledků.

 

Další informace o našem projektovém partnerovi můžete nalézt v prezentaci Pżedstaven° Pozemkovāho spolku Horn° Lußice nebo na webových stránkách spolku.