Zvěř vs. senoseče
vlajka
vlajka

Zvěř vs. senoseče

⚠️Červen je měsícem senosečí, kdy na louky vyjíždí žací zemědělské stroje. Je to bohužel také období, kdy přijdou o život stovky až tisíce zvířat (mláďat i dospělých).

 

⚠️V případě, že najdete v trávě mládě, nedotýkejte se jej holýma rukama, použijte rukavice a nabírejte ho s trsy trávy. Pokud se nejedná o dobu bezprostředně před sečí, není žádoucí ho kamkoliv přemisťovat. Mládě (konkrétně srnče nebo kolouch), které je poznamenané lidským pachem je odsouzené ke smrti, neboť ho jeho matka už zpět nepřijme! Vynášení mláďat by mělo probíhat pod dohledem myslivce nebo osoby k tomu oprávněné.

 

⚠️Než se vydáte zachraňovat zvěř, kontaktujte místní myslivce, popřípadě zemědělce, který má louku na starosti. Domluvte se s nimi, které lokality jsou určeny k sečení a které naopak potřebuji klid, aby zde zvěř mohla vyvést mláďata. S vyháněním mláďat může pomoci téměř každý, jelikož probíhá v časných ranních hodinách před tím, než na místo přijedou žací stroje. Pokud budete mít při vyháňce s sebou psa, tak ho mějte vždy na vodítku, aby neohrozil zvířata, která se v louce nebo v poli ukrývají. Plašení zvířat, procházení luk a „zapachování“ ohroženého prostoru provádějte volným a pomalým procházením po louce nebo poli. Pokud vás bude více, můžete vytvořit rojnici, dané místo pak lépe a systematičtěji prohledáte.

 

⚠️Pro ochranu zvěře při sklizních a sečích můžete využít a propagovat online aplikaci https://senosec.czu.cz/ anebo se připojit do FB skupiny „Zachraň zvíře před sekačkou“ https://www.facebook.com/groups/ZachranZvirePredSekackou