„V přírodě a pro přírodu“
vlajka
vlajka

„V přírodě a pro přírodu“

 

Hlavním cílem projektu je rozšířit nabídku terénních ekovýchovných programů na konkrétních lokalitách pro mateřské, základní a střední školy. Společným jmenovatelem všech programů je snaha o maximální kontakt dětí s přírodou a názornou zážitkovou výuku v terénu, která děti nejlépe seznámí s problematikou zadržování vody v krajině, obnovou krajinných struktur a tím, co to jsou ekosystémové služby krajiny.  V rámci projektu vzniknou metodiky pro MŠ, ZŠ a SŠ na lokalitách mokřadů v Jablonném v Podještědí a v Novoborské Amazonii a metodika pro volnočasové pobyty dětí v přírodě. V rámci projektu proběhnou příměstské tábory, které umožní dětem celodenní pobyt v přírodě se zajímavým ekovýchovným programem. Cílem táborů je ukázat dětem zajímavé lokality v Libereckém kraji a nadchnout je pro ochranu přírody.

 

Tento projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí.