Rozvoj dobrovolnictví
vlajka
vlajka

Rozvoj dobrovolnictví

Termín realizace 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

 

Cílem projektu je zapojit co nejširší veřejnost do terénní činnosti v rámci oblastí ochrany biodiverzity, zadržování vody v krajině, obnově a údržbě krajinných struktur a vytváření nových lokalit. Skrze terénní osvětu veřejnosti a zapojení obyvatelstva do praktických opatření přímo v terénu se zvyšuje motivace obyvatel k zájmu o životní prostředí a pravidelné dobrovolnické činnosti.

 

K naplnění hlavního cíle v roce 2021 vedli tyto dílčí cíle:

 

Dílčí cíl 1 – Zapojení 300 – 600 dobrovolníků do aktivit zlepšující stav krajiny a realizace 15 – 30 dobrovolnických akcí.

Dílčí cíl 2 – Rozšíření databáze registrovaných dobrovolníků

Dílčí cíl 3 – Založení tří nových pravidelně spolupracujících skupin dobrovolníků Dílčí cíl 4 – Příprava a odzkoušení nových metod spolupráce s dobrovolníky

Dílčí cíl 5 – Příprava systému celoroční práce s dobrovolníky.

Dílčí cíl 6 – Realizace Workcampu pro české i zahraniční dobrovolníky