Rozvoj dobrovolnictví v Euroregionu Nisa 2023
vlajka
vlajka

Rozvoj dobrovolnictví v Euroregionu Nisa 2023

Termín realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
 

Cílem projektu bylo zapojit dobrovolníky do revitalizačních a udržovacích projektů v naší krajině. Projekt podporoval zejména ochranu biodiverzity, výsadbu stromů a zadržování vody v krajině. Zahrnuto bylo zejména dobrovolnictví, nicméně důraz byl kladen i na práci s mládeží. Je příhodné podporovat zájem o naši krajinu a její péči u mladé generace. Součástí bylo i podání česko-německého projektu za účelem rozvoje těchto aktivit v celém euroregionu Nisa.
 
Dílčí cíle projektu:
 

Zapojení 400 dobrovolníků. Cíl naplněn. Ke konci září se zapojilo 410 dobrovolníků a další akce jsou ještě v plánu.
 
Uspořádání 20 dobrovolnických akcí. Cíl naplněn. Proběhlo již 21 dobrovolnických akcí a další se budou konat v průběhu měsíce října a listopadu.
 
Uspořádání alespoň 4 terénních environmentálně – edukativních exkurzí pro veřejnost na námi spravovaných lokalitách. Cíl naplněn. Exkurze pro veřejnost byly uspořádány a většinou měly dobrou účast.
 
Uspořádání alespoň 4 ekovýchovných programů pro mládež. Cíl naplněn. V rámci programu bylo přichystáno a zrealizováno 5 programů pro školy a mládež z řad veřejnosti.
 
Příprava a realizace 2 vícedenních akcí pro mládež s ekologickým zaměřením. Cíl naplněn. Formou příměstských táborů byly zrealizovány dvě akce v průběhu prázdnin pro děti ve věku 7 – 13 let. Každá akce trvala jeden týden.
 
Podání česko-německého projektu za účelem rozvoje dobrovolnictví v Euroregionu Nisa. Cíl naplněn.

 
Vytvoření minimálně dvou tiskových zpráv o stavu projektu. Cíl naplněn.
 
Tento projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.