Proč právě orchidejová louka v Maxově?
vlajka
vlajka

Proč právě orchidejová louka v Maxově?

Mapa, pečujeme o ni od roku 2008.

 

Dříve neudržovaná horská mokřadní louka s výskytem vzácných orchidejí, ale i mnoha dalších zajímavých druhů rostlin. V uplynulých letech jsme vyřezali část náletových dřevin, které vytlačovaly vzácné orchideje.  Na louce hospodaříme tradičním způsobem, tzn. pravidelně ji každý rok 1 – 2x ručně kosíme, abychom podpořili výskyt vzácných a ohrožených rostlin. Získáním pozemku jsme zabránili reálně hrozící nebezpečí, že by mohl být pozemek zastavěn.

 

Tip pro veřejnost: Přijďte se podívat na pravé české orchideje v rámci každoroční exkurze na přelomu května a června.