Proč Mokřady Jablonné
vlajka
vlajka

Proč Mokřady Jablonné

První pozemky v této lokalitě získal Čmelák v roce 2005 v dražbě, kdy se shodou šťastných náhod podařilo koupit prvních šest hektarů za dobrou cenu 120.000 Kč, tedy 2Kč/m2. Šlo o dlouhodobě neudržované pozemky, poseté černými skládkami, z velké části zarostlé rákosem. 

 

 

Od začátku byla naše vize jasná – vytvořit z nevábného místa malý mokřadní ráj a ukázat, že ochrana přírody nemusí být na úkor člověka, ale naopak. Zkrátka šlo nám o vytvoření skvělého místa pro lidi i pro přírodu. Tisíce nových pulců každé jaro, stovky kvetoucích kosatců sibiřských nebo lovící ledňáček, stejně jako tisíce lidí, kteří zde již byli, ukazují, že se nám to docela povedlo.

 

 

Cesta od skládek až k dnešnímu stavu nebyla ale vůbec snadná. Jsme ale vytrvalí, takže se nám postupně podařilo získat potřebná povolení, připravit projekty a získat peníze na samotnou realizaci v terénu. V roce 2013 tak byly konečně bagrem vyhloubené první tůně. V dalších letech jsme dodělali návštěvnickou infrastrukturu, začali o lokalitu pečovat a postupně se dostali až do dnešního stavu.

 

 

Jak vypadají Mokřady Jablonné po revitalizaci?

 

 

Čmelák zde vlastní X hektarů pozemků, které tvoří soustava devíti vyhloubených tůní, podmáčené louky, mokřady a lužní olšový luh včetně dvou potoků na kraji města Jablonné v Podještědí. Je opravena páteřní cesta, vybudováno 435 m haťových chodníků, 40 dubových šlapáků, 3 štěrkové náspy, dřevěná a kamenná mola – lokalitu lze projít suchou nohou. Pro návštěvníky jsou připravené lavičky, stůl, odpadkové koše, naučný okruh včetně interaktivní části nebo duté kmeny na prolézání pro děti.
 

 

Domov pro přírodu

 

Posláním naší organizace je vytvářet místa, kde vznikne nový domov pro vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Zde jsme vybudovali nové úkryty pro živočichy: ještěrkovník, sovník, netopýří budky, hadník, byly vysázeny stovky sazenic kosatce sibiřského, kosatce žlutého, stulíku žlutého, ďáblíků bahenního, puškvorce, máty vodní, žabníku jitrocelového a dalších. Většinu rostlin ale „vysázela“ sama příroda. Domov a místo pro rozmnožování zde našlo i mnoho živočichů: ledňáček říční, čolek obecný, skokan hnědý, rosnička zelená, polák chocholačka nebo labuť velká.

 

 

Pravidelná každoroční péče je základ

 

Pro zajištění co největší biodiverzity a také pro přístupnost lokality je důležitá pravidelná péče. Jde například o vytrhávání orobince či rákosu z části břehů, aby zcela nezarostly a aby ledňáčci, užovky, skokani a další živočichové nepřišli o svoje domovy. Louky pravidelně mozaikovitě kosíme, aby šanci k životu dostaly i méně průbojné druhy rostlin. Pestrá louka je pak domovem pro mnoho druhů hmyzu. Samozřejmostí je pak pravidelný úklid a údržba.

 

 

Akce pro veřejnost, programy pro školy

 

Věříme, že pro zdravý a kvalitní život je potřeba být v kontaktu s přírodou. Kromě toho, že je lokalita volně přístupná, zde každoročně pořádáme exkurze pro odborníky i veřejnost, akce pro dobrovolníky a místo slouží také jako skvělá terénní učebna pro ekovýchovné programy pro různé typy škol – od mateřských, přes základní a střední až po vysoké. Součásti lokality je i veřejné ohniště.