„Přeshraniční turistická propagace přírodních hodnot soustavy chráněných území Natura 2000“
vlajka
vlajka

„Přeshraniční turistická propagace přírodních hodnot soustavy chráněných území Natura 2000“

Natura 2000 – významný soubor turisticky i ekologicky cenných lokalit zůstává velké části veřejnosti neznámý, ačkoli se tyto lokality nacházejí pouhých několik kilometrů od jejich domovů. Tento přeshraniční projekt si klade celkem tři cíle: šířit síť Natura 2000 do povědomí obyvatel Libereckého kraje a Dolnoslezského kraje formou obecné propagace a výstav, provést úpravy a rekonstrukce některých lokalit sítě Natura 2000, například Mokřadů Jablonné a Nového pralesa, a uspořádat několik programů ekologické výchovy, které přiblíží nutnost ochrany a revitalizace přírody a samotnou síť Natura 2000 těm nejmladším generacím.

 

Tento projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.