„POMÁHEJ KRAJINĚ NÁM POMÁHAT“
vlajka
vlajka

„POMÁHEJ KRAJINĚ NÁM POMÁHAT“

Projekt má za cíl terénní osvětu veřejnosti o souvislostech v krajině prostřednictvím propagace příkladů dobré praxe na revitalizovaných lokalitách. Výstupem realizovaných opatření bude zvýšení biodiverzity, retence krajiny, stabilita společenstev, zlepšení kvality půd, snížení eroze, prevence dopadů klimatických extrémů a mitigace klimatických změn.

V období duben – listopad 2019 byly realizovány dobrovolnické akce v terénu, terénní exkurze pro veřejnost, odborná exkurze, workcamp pro české i zahraniční dobrovolníky a Den otevřených dveří v mokřadech v Jablonném v Podještědí. Všechny akce měly za cíl informovat a přitáhnout pozornost široké veřejnosti k problematice obnovy krajinných struktur a ekosystémových služeb krajiny.

 

„Řekni mi něco a já to zapomenu, … ukaž mi to a budu si to pamatovat, … dovol mi, abych to prožil, a budu to už trvale vnímat a chápat po celý svůj život.“ (Jan Amos Komenský).

 

Tento projekt je podpořen Libereckým krajem a Ministerstvem životního prostředí.