Podpora čmeláčího pozemkového spolku ze strany ČSOP
vlajka
vlajka

Podpora čmeláčího pozemkového spolku ze strany ČSOP

  V rámci činnosti Čmeláka jako pozemkového spolku  pečujeme o přírodní a kulturní dědictví naší země na základě dlouhodobého právního vztahu k zájmovým lokalitám (jsme jejich vlastníky, případně je máme v dlouhodobém pronájmu nebo jinak s jejich vlastníkem úzce spolupracujeme).

 

Hnutí pozemkových spolků je rozšířeno v řadě zemí světa. V České republice ho koordinuje Český svaz ochránců přírody. Činnost pozemkových spolků se řídí přísnými pravidly, zajišťujícími jejich důvěryhodnost i správnou péči o svěřené pozemky.

 

I nás Český svaz ochránců přírody v rámci národního programu rozvoje pozemkových spolků pravidelně podporuje. Tento rok jsme od nich získali podporu na rozvojový projekt „1 + 1 + 3 x 3 – Rozvoj pozemkového spolku Čmelák v roce 2021“. Letošním podpořeným cílem projektu je především rozvoj spolku na další lesní, luční a mokřadní lokality.  ČSOP nám přispěl na mzdu hlavního koordinátora spolku.