Obnova lučních biotopů v Libereckém kraji se zaměřením na podporu biodiverzity
vlajka
vlajka

Obnova lučních biotopů v Libereckém kraji se zaměřením na podporu biodiverzity

V důsledku dlouhodobého nevhodného hospodaření v krajině došlo k výraznému snížení rozlohy lučních pozemků, které skýtají vhodné podmínky pro život mnoha na ně vázaných ohrožených druhů rostlin a živočichů. Pestré luční porosty se tak bohužel zařadily mezi nejvíce ohrožené biotopy. 

Díky našemu projektu na obnovu lučních biotopů můžeme pracovat na podpoře biologické rozmanitosti luk v rámci celého Libereckého kraje.

 

Staráme se o louky, které jsou součástí našeho pozemkového spolku Čmelák. Jedná se o horské louky na Ještědském hřebeni, mokřadní louky v Dolním Vítkově a v Jablonném v Podještědí. Zároveň se nám letos povedlo dohodnout péči i o další zarůstající louky, na kterých se rostou ohrožené druhy rostlin a začali jsme s jejich obnovou. Mezi takové lokality patří například lesní louka, která je součástí významného krajinného prvku Obora v Lomnici nad Popelkou, louky ve Veseckém údolí na okraji Liberce, horská orchidejová louka ve VKP Horní Černá Studnici či prudká suchomilná stráň ve VKP Volavecké stráně, kde na podzim vykvétají hořečky brvité.