Nový prales. Proč, jak a kde
vlajka
vlajka

Nový prales. Proč, jak a kde

První pozemky v této lokalitě získal Čmelák v roce 2004 pomocí veřejné sbírky, šlo o 7 hektarů mladého smrkového lesa, které se podařilo od původní majitelky vykoupit za 245.000 Kč. Šlo o to nejhorší, co můžete v lese vidět – mladou tmavou a hustou smrčinu, s kmeny poškozenými loupáním od zvěře, zlámanými vršky a téměř bez života.

 

Původní stav

 

Takovýchto monokultur jsou české lesy plné. My jsme si vzali na starost tuto lokalitu, abychom si sami ověřili a ukázali, že i z takto tragického lesa lze udělat zajímavé místo pro lidi i pro přírodu. Nebylo by to možné bez podpory několika tisíc dárců, kteří se stali patrony konkrétních m2 Nového pralesa a umožnili tak celý projekt realizovat. Ještě jednou všem děkujeme.

 

Současný stav

 

Cesta k dnešnímu stavu nebyla ale vůbec snadná. Problémem je zejména přemnožená zvěř, srnčí, jelení a mufloní, která dokáže zcela zlikvidovat mladé sazenice, zvláště, když jsou okolo jen smrky a jehličí. Proto jsme se museli pustit do budování nákladných oplocenek, které stromky v prvních letech ochrání. Některé jsou dnes vysoké již přes tři metry. Do práce se zapojily také stovky dobrovolníků, všech věkových kategorií a doslova z celého světa.

 

Co člověk pokazil, může často znovu napravit… 

 

Jak vypadá Nový prales dnes?

 

Dnes můžete našich pozemcích narazit na x oplocenek, z nichž ta největší má 6 hektarů. Střídají se zde místa dosud tmavá se světlinami, kde rostou jedle, buky, javory nebo jilmy. Na prosvětlená místa se vrátily také různé druhy keřů a bylin. Když budete mít štěstí, potkáte zde i jezevce, ptaky raz dva tři nebo některého z netopýrů. Nový prales je místem, kde můžete vidět, jak lze napravit chyby, které jsme v minulosti na přírodě a životním prostředí jako lidé, často z neznalosti, udělali.

 

Jedle bělokorá, která z našich lesů téměř vymizela

 

Pravidelná každoroční péče je nutná

 

Nyní nám dá nejvíce práce údržba oplocenek, stačí větší vítr a oslabené smrky padají a oplocení ničí. Během deseti, patnácti let by ale měla většina sazenic již odrůst a také doufáme, že se i na ještědský hřeben vrátí rys nebo vlk a stavy přemnožené zvěře sníží na únosné množství. Ani našim lesům se nevyhnul kůrovec, takže napadené smrky kácíme, odkorňujeme, ale neodvážím a necháváme na místě zetlít.

 

Oplocenky chrání nové sazenice před okusem od zvěře

 

Akce pro veřejnost, programy pro školy

 

Do Nového pralesa můžete zavítat sami, mapku najdete zde. Výlet můžete spojit s návštěvou Ještědu, Plání nebo Podještědí – kraje Karoliny Světlé. Kromě toho zde každoročně pořádáme exkurze pro odborníky i veřejnost nebo akce pro dobrovolníky. Díky dobré dostupnosti veřejnou dopravou – cca 3,5 km od konečné tramvaje v Liberci -Horním Hanychově, zde probíhají i naše ekovýchovné programy pro školy. 

 

 

Jak se do Nového pralesa dostanete?

 

Mapa