Naše krajina
vlajka
vlajka

Naše krajina

Česká krajina má mnoho problémů, na které ekologové či osvícení zemědělci a lesníci upozorňují již desítky let. Mezi hlavní problémy patří: chemií a těžkými stroji zničená půda, malá schopnost krajiny zadržovat vodu, vysoké používání pesticidů, příliš velká rozloha polí, chybějící drobné struktury v krajině a s tím související ztráta biodiverzity, pěstování monokultur a pasečné hospodaření v lese nebo zástavba zemědělské půdy.

 

 

To je způsobeno mnoha faktory, ke kterým patří zejména:

• setrvačnost a konzervatismus zemědělského a lesnického hospodaření
• finanční zájmy velkých firem a různých lobby
• špatně nastavený dotační systém
• fakt, že se daří prosazovat pouze dílčí pozitivní změny

 

Tyto problémy může ještě umocnit klimatická změna (globální oteplování). Nejde přitom jeno zvyšující se podíl CO2 v atmosféře, případně přibývání dalších skleníkových plynů. Ke globálnímu oteplování zásadně přispívá také to, jakým způsobem nakládáme s krajinou a hospodaříme v ní.

 

 

Jedním z problémů je samotná absence vegetace. Nejde jen o zástavbu, nové komunikace a jiné zpevněné plochy, ale také fakt, že velkou část krajiny pokrývají obrovská pole, bez jakéhokoliv remízku, stromořadí – pole bez života. Krajina je nejen bez stromů, ale po sklizni i bez jakéhokoliv vegetačního pokryvu. Chybějící vegetace navíc způsobuje ohřívání na obrovských plochách. Srovnání klima pod korunami stromů v lese a vedle toho na poli po sklizni, např. v srpnu, dává zcela názorný příklad o významu vegetačního pokryvu Země.

 

Snižování výskytu vody v krajině je další problém. Zatímco v krajině s dostatkem vody v půdě může vegetace naplno plnit svou úlohu přírodní klimatizace, a stejně k tomu přispívá odpar z vodních hladin a mokřadů, v krajině bez vody je nejen vyšší teplota, ale s tím spojené i vyšší sucho a tím omezená fotosyntéza. Více vody v krajině chladí a voda může obíhat v tzv. malém koloběhu vody.

 

To vše vede také ke krajině, na kterou jsme si již bohužel téměř zvykli – krajině bez motýlů, ptáků, kvetoucích luk, krajině, která se změnila jen na továrnu na potraviny, případně biopaliva. S tím se nechceme smířit.

 

Naše organizace se snaží již 25 let prakticky přispívat k tomu, aby zde jednou byla krajina plná remízků, vodních prvků, mokřadů, stromořadí, pestré lesy, zkrátka krajina plná života.Věříme, že život v takovéto krajině může přispět i ke změně našeho přístupu k tomu, jak a co vyrábíme a spotřebováváme, protože právě to je základní příčinou toho, čemu říkáme „klimatická krize“.

 

 

V současné době připravujeme nový projekt na toto téma, kde chceme využít našich dosavadních zkušeností a pokusit se prosadit potřebné změny na celostátní úrovni. Pokud Vás toto téma zajímá, kontaktujte nás prosím ZDE. Nebo rovnou mailem na info@cmelak.cz.