Monokultury vs. Pralesy
vlajka
vlajka

Monokultury vs. Pralesy

 

Již více než sto let osvícení lesníci, ke kterým se přidali ekologové, upozorňují na nevhodnost pěstování monokultur, zejména smrkových a borových. Je to nepřirozené, dochází k vyčerpávání půd, stromy si navzájem konkurují, v dospělém věku často podléhají různým kalamitám.  Ne náhodně, ale zákonitě. Navíc k tomu je v nich mnohem méně života, než v lesech přirozených.

 

 

Přes mnohá varování, návrhy a upozornění se však lesní hospodaření u nás odehrává stále ve starých kolejích. Zasázet stromky, vypěstovat, uříznout a zasázet nové. To není les, takto se pěstují brambory. V lese lze hospodařit jinak – těžit jednotlivé stromy nebo jejich skupiny, pěstovat lesy smíšené, podporovat biodiverzitu. V lese, kde hospodaří člověk v souladu s přírodou, nemusí často vůbec nic sázet – příroda se o to umí postarat lépe sama. Semínka nalétnou z okolních stromů, z nich vyrostou semenáčky, dospělé stromy a tak stále dokola. Příroda to umí velmi dobře již tisíce let.

 

 

U nás i v mnoha dalších zemích byla většina pralesů a přirozených lesů zlikvidována již před několika staletími. V České republice jsou některé zbytky chráněné v rezervacích, státní Agentura ochrany přírody a krajiny uzavřela dohodu s Lesy ČR, s. p., že některé staré lesy ve státním vlastnictví budou ponechány přirozenému vývoji a také „zpralesovatí“. 

 

Je to ale stále velmi málo. Většinu našich lesů zabírají víceméně monokultury, na většině lesů se hospodaří holosečným způsobem. Už ani nevíme, jak má vypadat zdravý a živí les. Jsou stále ještě i místa, kde na takový les můžete narazit, u nás nebo u sousedů, např. zde nebo zde.

 

 

Co se stane, když jako lidé nebudeme respektovat přírodní procesy, ukazuje nejenom poslední kůrovcová kalamita, ale také osud některých zemí, které o své lesy přišly a dnes zápasí s erozí, nedostatkem vody, nebo se v horším případě dívají na holé skály, zbavené půdy, kam se les vrátí nejdříve za tisíce let.

 

Tabulka zemí bez lesů.

 

 

Pralesy i zdravé lesy umí zadržet vodu, ochlazují a zvlhčují místní klima, produkují kyslík a také ukládají CO2 do vlastní biomasy a půdy. Pralesy potřebuje pro dobré fungování celá planeta. Je jich bohužel stále méně a měně.

 

Přidejte se k nám a pojďte spolu s námi obnovovat přirozené lesy, ze kterých budou jednou opět pralesy. U nás i ve světě.  Není to jednoduché, ale má to smysl.