Mokřady v Česku chybí
vlajka
vlajka

Mokřady v Česku chybí

Mokřady jsou místa, kde je… mokro! Většinou nemají přesnou hranici, jsou to místa mezi vodou a souší. Mokřady jsou výjimečným ekosystémem, který dnes patří k ekologicky nejcennějším na světě. V krajině je potkáte jako vlhké louky, nivy potoků a řek, podmáčené okraje rybníků či jezer, močály, rašeliniště, slatiny a další.

 

 

Likvidace mokřadů v minulosti

 

V minulém století v Česku, i v Evropě, docházelo k mohutnému odvodňování mokřadů ve prospěch zemědělské půdy. Na světě k tomu dochází v některých místech dodnes. Na mokřady se pohlíželo jako na neužitečné plochy, které je potřeba z krajiny odstranit.

 

V České republice se plocha mokřadů od 50. let minulého století snížila z 1.300.000 ha na zhruba 350.000 ha, tedy na pouhou ¼ původního stavu. Zní to až neuvěřitelně, neboť jde o plochu odpovídající rozloze téměř celého Jihočeského kraje. Tak hodně se naše krajina změnila a tak dnes zápasíme se suchem. Aby ne, když jsme velkou část naší krajiny pečlivě odvodnili a vysušili…

 

Přínos mokřadů pro lidi i pro přírodu

 

V současné době si naštěstí lidé začínají uvědomovat vážnost následků likvidace mokřadů i jejich nezastupitelný přínos pro lidi i pro přírodu. Mokřady zadržují velké množství vody a brání tak povodním i suchu. Oproti umělým vodním nádržím jsou schopny zadržet a postupně uvolnit mnohem větší množství vody.

 

Intenzivní výpar z vodní hladiny mokřadů a rostlin zvlhčuje místní klima a tím pomáhá vyrovnávat teplotní rozdíly v krajině. Mokřady podporují a stabilizují zdroje pitné vody, produkují kyslík a také fixují CO2 do sedimentů.

 

Přínos Mokřadů Jablonné

 

Obnovené Mokřady Jablonné v sobě spojují všechny výše zmíněné přínosy pro člověka i pro přírodu. Svůj domov již zde nalezly vzácné a ohrožené druhy, jako jsou ledňáček říční, užovka obojková, kosatec sibiřský či ďáblík bahenní.

 

 

Že má obnova Mokřadů Jablonné smysl, potvrdila i mimořádně suchá léta 2015 a 2018. V tůních se drží voda i v suchých letech, i když i zde hladina částečně poklesla. Stále jí je ale dost pro život.

 

Jedním z důvodů extrémního sucha je to, že naše krajina má kvůli činnosti člověka problémy se zadržováním vody. Jedním z příkladů, jak tento problém řešit je právě revitalizace Mokřadů Jablonné v Podještědí.