Jednodenní autobusová exkurze po lokalitách v Severních Čechách
vlajka
vlajka

Jednodenní autobusová exkurze po lokalitách v Severních Čechách

V rámci projektu ,,25 let práce pro lidi a pro přírodu“ Čmelák – SPP zorganizoval jednodenní exkurzi po přírodních lokalitách v Severních Čechách, které se zúčastnilo 42 zástupců z německé strany, a 5 zástupců z české strany.
 
Cílem tohoto projektu je vzájemná výměna zkušeností získaných za 25 let činnosti v oblasti praktické ochrany přírody, údržby krajiny a práce s veřejností, včetně aplikované environmentální výchovy. Výměna zkušeností probíhá mezi spolky Landschaftspflegeverband „OL“ e.V. z Reichenbachu a Čmelák – Společnost přátel přírody.
 
Tato exkurze byla první velkou společnou akcí s větším počtem účastníků za obě organizace, a v tomto směru se ukázala být opravdovým křtem ohněm.
 
Dopoledne jsme se pohybovali hlavně v povodí řeky Smědé. Zde je z přírodního hlediska asi nejzajímavějším územím přírodní rezervace Meandry řeky Smědé, a to hlavně pro svůj přírodní ráz údolní nivy podhorské řeky s přirozeně se vyvíjejícím říčním korytem, se slepými rameny a štěrkopískovými náplavami. Spolu s přilehlými rybníky vytváří hnízdiště vzácných druhů ptáků. V údolí Smědé se nachází velké množství vzácných a chráněných živočichů – například vydra říční, čolek velký, potápka rudokrká, sýček obecný, rákosník velký nebo ledňáček říční. V posledních letech tu opakovaně zahnízdil evropsky významný jeřáb popelavý. Ve vodách Smědé žije silná populace mihule potoční.
 
Poté měla německá část exkurze jedoucí autobusem velmi dlouhý čas na to, aby zhodnotila stav a průjezdnost českých silnic. Příště nejspíš pojedou menšími autobusy.
 
Další část exkurze měla německým účastníkům přiblížit krásy Přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny. Kvůli předchozímu zdržení bylo na exkurzi méně času, přesto jsme však mohli projít alespoň kousek Viničné stezky a poslechnout si výklad našeho kolegy Stanislava Mráze, který ví o lesích co jen je možné vědět.
 
Tato přírodní rezervace je unikátní, jelikož je to poměrně zachovalý lesní porost bez podstatných změn způsobených člověkem. Území je značně rozsáhlé a poskytuje tedy velkou rozmanitost jak v oblasti flory tak fauny. Dále je tato oblast velmi oblíbená a zajímavá především pro značný počet skalních útvarů a vyhlídek, které vlivem velké svažitosti terénu poskytují výhled do okolí. Dále jsme se od kolegy Standy Mráze dozvěděli i něco o tom, proč je zásadním problémem nejen v národní přírodní rezervaci přemnožení spárkaté zvěře – okusem zabraňuje zmlazování porostů a rozšíření vzácnějších dřevin a její stavy by měly být výrazně sníženy.
 
Počasí nám dosud přálo, ale jen jsme došli zpět do Oldřichovského sedla do známé restaurace Hanspaulka, hrozivě se rozpršelo. V restauraci si někteří fajnšmekři nenechali ujít místní vyhlášenou specialitu – pečené vepřové koleno.
 
Nejen kvůli změně počasí, ale i vinou dalších zádrhelů (v restauraci) se program poněkud posunul, proto jsme exkurzi v Žijícím skanzenu Lunaria v Jindřichovicích pod Smrkem museli odložit na jindy. Všichni však doufáme, že se konat bude třeba v příštím roce, pokud se nám povede zrealizovat nějaký další společný projekt.
 
Odpoledne jsme se tedy vydali přímo do Zámeckého pivovaru Frýdlant, kam se zejména pánové těšili na ochutnávky různých druhů místního piva.
 
Závěr exkurze a rozloučení proběhl před restaurací Obří sud v Libverdě, odkud jsme díky nádhernému výhledu měli možnost ještě jednou ocenit přírodu a krásu tohoto severního kouta naší země.
 
Akce je součástí projektu „25 LET PRÁCE PRO LIDI A PRO PŘÍRODU“ podpořeného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.