Investoři, senioři a junioři – rozvoj dobrovolnictví ve Čmeláku 2022
vlajka
vlajka

Investoři, senioři a junioři – rozvoj dobrovolnictví ve Čmeláku 2022

Termín realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
 
Cílem projektu bylo zapojit dobrovolníky všech věkových skupin do revitalizačních projektů v naší krajině. Projekt podporoval zejména ochranu biodiverzity, výsadbu stromů a zadržování vody v krajině. Dobrovolnické aktivity byly směřovány k široké veřejnosti, školám, nicméně byly zapojovány taktéž firemní kolektivy v rámci jejich outdoorových teambuildingů. Prostřednictvím účasti dobrovolníků na projektech bylo zvednuto jejich povědomí o ochraně přírody a tím bylo získáno potencionálně více dobrovolníků pro budoucí aktivity.

 

Dílčí cíle projektu:
 
Zapojení 300 – 600 dobrovolníků. Cíl naplněn. Ke konci listopadu se zapojilo více než 500 dobrovolníků a další akce jsou ještě v plánu.
 
Uspořádání 15 – 30 dobrovolnických akcí. Cíl naplněn. Proběhlo již 27 dobrovolnických akcí a další se budou konat.
 
Vytvoření příručky pro investory. Cíl naplněn. Příručka je připravena k distribuci do firem.
 
Ustanovení tří dobrovolnických skupin za účelem správy jedné lokality. Cíl splněn. Pro tento účel byly získány zejména školní kolektivy.
 
Uspořádání společného setkání podporovatelů. Cíl Splněn. Setkání proběhlo v rámci česko-německých ekologických dní pro rodiny v mezinárodním centru setkávání v klášterní obci St. Marienthal.
 
Natočení motivačního videa „Muž, který sázel budky“. Cíl splněn.
 
Uspořádání alespoň 4 terénních exkurzí pro veřejnost. Cíl splněn. Exkurze pro veřejnost byly uspořádány a většinou měly dobrou účast.
 
Etablování pozice „Koordinátor dobrovolníků“. Cíl splněn. V SPP Čmelák je nově pozice koordinátor dobrovolníků na plný úvazek.
 
Vytvoření minimálně dvou tiskových zpráv o stavu projektu. Cíl splněn. Tiskové zprávy byly zveřejněny.

 

Tento projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.