Ekovýchova
vlajka
vlajka

Ekovýchova

Ekovýchova

 

V tomto a příštím roce se můžete těšit na naše výukové programy na některých našich lokalitách. Nenechte si ujít lovení v tůních v mokřadech u Jablonného v Podještědí nebo Nový prales na ještědském hřebeni Na našich lokalitách vás čeká spoustu zážitků a nových objevů. Těšíme se na vás!

 

Výukové programy pro školy

 

Programy environmentálního vzdělávání realizujeme zejména v terénu, na lokalitách, kde jsme současně vlastníkem a správcem pozemku. Při jejich tvorbě vycházíme především z metod konstruktivistické pedagogiky a programu čtením a psaním ke kritickému myšlení. Zapojujeme do nich i prvky zážitkové pedagogiky, místně zakotveného učení a badatelsky orientované výuky.

 

 

Celková nabídka ekovýchovných programů

Projekty

 

Realizujeme krátkodobé i dlouhodobé projekty s českými i zahraničními partnery. Za přeshraniční projekt Zelené profese jsme spolu s německou organizací Naturschutzzentrum Neukirch obdrželi ocenění UNESCO za příspěvek ke vzdělání v trvale udržitelném rozvoji. Za projekt Dva jsou víc než jeden pak cenu Ještědská mrkev za přínos pro environmentální vzdělávání v Libereckém kraji.

 

Naučné stezky

 

Na našich lokalitách i mimo ně budujeme naučné stezky pro neorganizované návštěvníky i jako výukovou pomůcku při našich programech.

 

 

Lesní naučná stezka Harcov

 

Lesní naučná stezka představuje na celkem 11 zastaveních přírodovědné zajímavosti Jizerských hor. Od způsobů lesního hospodaření v minulosti a současnosti, přes živočichy a jejich pobytová znamení až po problémy, které Jizerské hory trápí. Dobře značená stezka končí u lesních školek. Trasa je dlouhá 2,8 km a vhodná pro pěší i cyklisty.

 

Naučná stezka Nový prales

 

Naučná stezka Nového pralesa odbočuje z turistické modré značky spojující chatu na Pláních pod Ještědem a Rašovku. Vede nejstarší částí oplocenky chránící výsadby mladých buků a jedlí a na 8 zastaveních seznamuje návštěvníky s pozoruhodným vývojem tohoto území i přírodě blízkými způsoby pěstování lesa i s potížemi, kterým nové výsadby čelí.

 

Kontakt

 

ekovychova@cmelak.cz