„DO TERÉNU V LIBERECKÉM KRAJI“
vlajka
vlajka

„DO TERÉNU V LIBERECKÉM KRAJI“

Hlavním cílem projektu je realizovat terénní ekologickou výchovu na přírodně zajímavých lokalitách Libereckého kraje a nabídnout tak školám netradiční poznávání přírody. Posílit kompetence pedagogů škol pro terénní výuku.

 

V období duben – září 2019 byly realizovány programy pro mateřské, základní i střední školy. Programy probíhaly na lokalitách Nový prales, Orchidejová louka, Amazonie v Novém Boru, Harcovská stezka a Mokřady Jablonné. Všechna prostředí slouží jako živá učebnice procesů a vztahů v přírodě.

 

Abychom část možností v environmentální výchově přenesli i na mimoškolní dobu zorganizovali jsme akce určené pro nejširší veřejnost – Den otevřených dveří v Mokřadech Jablonné, Noční exkurze za netopýry, Exkurze v Novém pralese a další aktivity na lokalitách v Libereckém kraji.

 

 

 

 

Tento projekt je podpořen Libereckým krajem.