Děti a stromy – vyrosteme společně?
vlajka
vlajka

Děti a stromy – vyrosteme společně?

Termín realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
 
Cílem projektu bylo obohacení krajinných struktur za pomoci dětských kolektivů ze škol, zejména pomocí výsadby nových sazenic stromů. Zároveň měl projekt propojovat tyto aktivity s vlastníky pozemků, kde by se případná výsadba mohla provést. Zapojením mládeže do rozhodování ohledně návrhů nové výsadby zvýšit její pocit schopnosti ovlivnit krajinu kolem sebe pozitivním způsobem a zároveň také zvýšit její povědomí o prospěšnosti krajinných struktur.
 
Tento hlavní cíl měl být dosažen pomocí plnění dílčích cílů tohoto projektu.
 
Dílčí cíl 1: Vytvoření metodiky pro realizaci projektu. Cíl splněn. Byl sepsán manuál „Stromy Dětem – manuál pro výsadbu stromů a keřů“ pro veřejnost, kde jsou srozumitelné instrukce ohledně výsadbových činností.
 
Dílčí cíl 2: Zapojení minimálně 100 dobrovolníků ze škol do rozhodování o místním životním prostředí. Cíl splněn. Do projektu se přihlásilo 20 školních kolektivů.
 
Dílčí cíl 3: Podpora obnovy krajinných struktur. Cíl splněn. V rámci spolupráce proběhne v roce 2023 výsadba původních druhů dřevin na minimálně 15 lokalitách.
 
Dílčí cíl 4: Příprava výsadbových projektů. Cíl splněn. Do konce roku bylo připraveno 15 výsadbových projektů, další pravděpodobně vzniknou v rámci budoucí spolupráce.
 
Dílčí cíl 5: Rozvoj spolupráce a odborné pomoci školám a obcím. Cíl splněn. V rámci komunikace s pedagogy byly rozšířeny jejich informace v environmentální oblasti. Obce budou obohaceny o veřejnou zeleň.
 
Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a Libereckým krajem. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP a Libereckého kraje.

 

 
Metodika ke stažení
 
Letáček ke stažení