Čmelák připravuje blokádu kácení na Ještědu
vlajka
vlajka

Čmelák připravuje blokádu kácení na Ještědu

Tisková zpráva 20. 8. 2020

 

Firma TMR miliardáře Igora Rattaje chce na Ještědu vybudovat novou sjezdovku. Proto má být vykáceno přes 60.000 m2 zdravého lesa. S tím nesouhlasíme. Zdravé lesy potřebujeme víc než sjezdovky.

 

Odkaz na video

 

Čmelák vyzval firmu TMR, aby od kácení ustoupila nebo vysázela minimálně 2x tolik nového lesa jinde a kompenzovala tak tento negativní zásah do přírody. První jednání by mělo proběhnout příští týden.

 

Jan Korytář, zakladatel Čmeláka, k tomu říká: „V rámci procesu EIA jsme k projektu podávali negativní stanovisko, a i když zpracovatel posudku EIA nakonec kladné doporučení nevydal, kraj novou sjezdovku i tak povolil. Chceme proto nyní po firmě TMR, aby svůj zásah do přírody kompenzovala vysazením náhradního lesa. Za každý hektar sjezdovky dva hektary nového smíšeného lesa. To nám přijde jako férový požadavek.  Pokud by ale měl být les na novou sjezdovku vykácen bez náhrady, jsme připraveni kácení lesa na Ještědu fyzicky zablokovat.“

 

„Nedostatek vody, globální oteplování, kůrovcová kalamita – to vše jsou problémy, pro které potřebujeme mít naše lesy v co nejlepším stavu a ne je zbytečně kácet“. říká Jana Bujoková, ředitelka Čmeláka, a dodává: „Pokud se kácí stromy pro dřevo na papír a les se znovu zalesní, proti tomu nic nemáme. Ale vykácet bez náhrady zdravý les jen pro zábavu úzké skupiny lidí a ziskům jedné firmy – tak s tím máme problém zásadní.“

 

Čmelák se problematice obnovy lesů věnuje dlouhodobě. Tato organizace vlastní a spravuje na Ještědském hřebenu již 45 hektarů vlastního lesa, který vykoupila od soukromníků. Tyto smrkové monokultury pak pomocí výsadeb jedlí, buků, javorů a dalších dřevin přeměňuje na smíšené a pestré lesy.

 

Čmelák – 26 let práce pro lidi i pro přírodu.