Blog
vlajka
vlajka

Obnova lučních biotopů v Libereckém kraji se zaměřením na podporu biodiverzity 2023

9. 5. 2023

Termín realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023   Třetím rokem se naše organizace věnuje projektu na obnovu lučních biotopů, který je zaměřený na podporu biologické rozmanitosti luk v rámci celého Libereckého kraje. Projekt je zaměřený na obnovu neudržovaných lučních pozemků ležících mimo zvláště chráněná území. Druhově pestré luční porosty patří ve střední Evropě […]

Přečíst

Nové ekovýchovné programy v areálu Mokřady Jablonné a Česká Ves 2023

9. 5. 2023

Termín realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023   V mokřadním areálu Jablonné v Podještědí a Česká Ves, jenž čítá přes 30 tůní a který se stal živým ostrovem biodiverzity, nabízíme dlouhodobě programy pro mateřské, základní i střední školy, se snahou, aby se odehrávaly přímo v terénu. V roce 2022 se nám podařilo koupit […]

Přečíst

Děti a stromy – vyrosteme společně?

13. 12. 2022

Termín realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022   Cílem projektu bylo obohacení krajinných struktur za pomoci dětských kolektivů ze škol, zejména pomocí výsadby nových sazenic stromů. Zároveň měl projekt propojovat tyto aktivity s vlastníky pozemků, kde by se případná výsadba mohla provést. Zapojením mládeže do rozhodování ohledně návrhů nové výsadby zvýšit její pocit […]

Přečíst

Investoři, senioři a junioři – rozvoj dobrovolnictví ve Čmeláku 2022

13. 12. 2022

Termín realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022   Cílem projektu bylo zapojit dobrovolníky všech věkových skupin do revitalizačních projektů v naší krajině. Projekt podporoval zejména ochranu biodiverzity, výsadbu stromů a zadržování vody v krajině. Dobrovolnické aktivity byly směřovány k široké veřejnosti, školám, nicméně byly zapojovány taktéž firemní kolektivy v rámci jejich outdoorových teambuildingů. Prostřednictvím účasti dobrovolníků na […]

Přečíst

Děkujeme dm

21. 10. 2022

V rámci programu DM drogerie 30 let společně jsme byli vybráni jako jeden ze 30 vítězných projektů, a mohli jsme díky daru 160 000,- koupit žací lištu k profesionální sekačce, se kterou je možné sekat i velmi svažité či zamokřené pozemky. Díky tomu jsme letos zvládli pečovat o 10 nových lokalit.   Děkujeme!https://www.dm-spolecne.cz/spolecne-30-let/vitezne-projekty/#11053  

Přečíst
Starší Novější