Terénní ekovýchova v Libereckém kraji 2019
vlajka
vlajka

Terénní ekovýchova v Libereckém kraji 2019

 

Čmelák – Společnost přátel přírody z.s. se terénní ekovýchově věnuje dlouhodobě a systematicky. Působí jak na lokalitách vlastního pozemkového spolku (Nový prales, Mokřady Jablonné), tak i na přírodovědně zajímavých místech Libereckého kraje.

 

Cílem projektu bylo zapojit co nejvíce účastníků (MŠ, ZŠ, SŠ) do programů prohlubující vztah k přírodě. Programy byly koncipovány na vzdělávání a bezprostřední kontakt s přírodou, prožitky v přírodě, případně i vlastnoruční pomoc přírodě.

 

Doba realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

 

V rámci projektu bylo zrealizováno celkem 57 ekologických výukových denních programůna přírodně zajímavých lokalitách v Libereckém kraji, kterých se zúčastnilo 1 097 dětí.

 

Realizace těchto ekologických výukových programů byla financována Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí.