25 let práce pro lidi a pro přírodu – popis projektu
vlajka

25 let práce pro lidi a pro přírodu – popis projektu

 

 

Po dobu trvání projektu se partneři pravidelně scházeli a koordinovali činnost. Proběhly dvě exkurze na lokality příkladů dobré praxe v Česku a v Německu, z toho jedna dvoudenní se slavnostním diskuzním večerem. V rámci společného večera byly představeny prezentace práce obou spolků.

 

V rámci aktivit projektu proběhla také výsadba symbolických 50 kosatců žlutých, kterou společně provedli zástupci z obou zemí.

 

Jako rekapitulace práce za 25 let vznikla dvojjazyčná motivační brožura. Široká veřejnost má možnost nahlédnout do elektronické verze na stránkách českého partnera, kde budou uložené obě jazykové verze. Odkaz na elektronickou verzi je umístěn také na stránkách německého partnera. Vedle brožury vznikl krátký film, který populární formou představuje příklady úspěšných projektů a výsledky dlouhodobého působení v oblasti zachování biodiverzity a ochrany vodních zdrojů. Pro účastníky projektu je film k dispozici na USB nosiči, pro veřejnost je na sociálních sítích. V tomto projektu byla provedena českoněmecká aktualizace stránek českého partnera. Tak je tento materiál dostupný široké veřejnosti v obou zemích.

 

V rámci tohoto projektu jsme se společně zaměřili na dvě prioritní oblasti – voda v krajině a biodiverzita. Dále již existují náměty na další společné projekty, které byly v průběhu projektu prohloubeny a konkretizovány. Jedná se zejména o revitalizace dalších přírodních lokalit, kde došlo k intenzivní výměně vzájemných zkušeností z předchozích projektů. Také na osobní úrovni došlo k nové kvalitě spolupráce. V obou partnerských organizacích jsou noví lidé a vznikly tak i nové kolegiální vazby a přátelství. Zároveň se prohloubily vědomosti obou partnerů o legislativních specifikách sousední země. Partneři si i po skončení projektu vyměňují informace o lokálních výzvách v oblasti podpory ochrany biodiverzity a adaptace na klimatické změny.