1000 tisů do Libereckého kraje
vlajka
vlajka

1000 tisů do Libereckého kraje

Podpora rozšíření tisu červeného v Libereckém kraji 

(Tisková zpráva květen 2020)

 

Liberecký spolek Čmelák na rok 2020 s podporou Ministerstva životního prostředí připravil velký projekt na pomoc naší nejvzácnější dřeviny – tisu červeného. Snahou je vysadit v nejbližších dvou letech minimálně 1000 sazenic do krajiny Libereckého kraje, a to jak do lesů, tak do volné krajiny.

 

Tisy v České republice

 

Tis je původní dřevina české krajiny, v původních lesích rostly na území prakticky celé republiky. Změny vyvolané v lesích intenzivním hospodářským využíváním v minulosti ale nejvíce postihly stinné dřeviny. V podmínkách ČR je v tomto ohledu nejcitlivější dřevinou právě tis červený. Na úbytku tisů se v minulosti nemalou měrou podílela ale i cílená těžba. Tis má velmi tvrdé pružné dřevo, byl proto ve středověku využíván na výrobu luků a kuší a byl hojně vyvážen, především do Anglie. Jeho dekorativní červené dřevo bylo navíc hojně využíváno na obklady. To vše, v součinnosti s téměř nulovou výsadbou, vedlo k velkému úbytků tisů nejen v české krajině, ale v celé Evropě.

 

„Tis červený je ze zákona druh zvláště chráněný, silně ohrožený. Široké veřejnosti je nyní znám spíše jako dřevina parková v podobě nepůvodních keřových zahradnických kultivarů. Většina původních populací tisu v ČR má již tak omezený počet jedinců a zároveň nedostatek přirozeného zmlazení, že bez podpory hrozí jejich zánik během relativně krátké doby,“ uvedl Jiří Antl, který má ve spolku Čmelák projekt na starosti.

 

Projekt výsadby

 

Záchraně tisu se spolek Čmelák věnuje už 23 let. „Za tu dobu jsme sebrali semena, vypěstovali sazenice a do krajiny Jizerských hor vysadili 644 tisů. Z předchozích sběrů máme v současné době ve školkách napěstováno okolo 1500 sazenic. Polovinu z nich máme v úmyslu v nejbližších dvou letech vysadit do krajiny celého Libereckého kraje. Půjde nejen o pro tis typické lesní lokality, ale i o volnou krajinu, kde sazenice tisu rychleji dospějí a mohou šířit semena do svého okolí.“ dodává předseda spolku Čmelák Jan Korytář.

 

Větší část tisů bude směřovat na lesní pozemky, které jsou právě vybírány společně s lesními správci z celého kraje. Nelesní lokality bude spolek Čmelák hledat v letních měsících tak, aby ve spolupráci s veřejností mohli výsadby provést na podzim tohoto roku. Současně má projekt za cíl spojit síly lesníků, úředníků a orgánů ochrany přírody, aby se vytvořila dlouhodobá strategie na podporu této vzácné dřeviny. Vysazené tisy by měly do budoucna vytvořit ohniska přirozeného šíření tisu do krajiny.

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.