Aktuality

Přijďte na Den stromů pod Ještědem

Přijďte si 14. října od 10:00 do 16:00 užít barevný podzimní den a přijďte si vysadit sazenice původních druhů jizerskohorských dřevin a vyzkoušejte si přírodovědné aktivity nejen pro děti.

S sebou si vezměte pracovní oblečení a nějakou svačinku. Nářadí a rukavice vám poskytneme. Akce je zdarma.

Akce se koná v městských lesích v Horním Hanychově. Tam se dostanete po značené cestě, která začíná u konečné stanice tramvaje č. 3 - Horní Hanychov [50.7381128N, 15.0122072E]. Zaparkovat můžete na přilehlém parkovišti.

Den v Novém pralese pro děti a (pra)rodiče

Přijďte vysadit strom pro budoucí generace!

V sobotu 30.9., 7.10. a 4.11. se od 10:00 do 16:00 koná den v Novém pralese pro rodiny s dětmi, kde váš čeká spousta skvělých přírodovědných aktivit nejen pro děti, průzkum "pralesa" vznikajícího na hřbetu Ještědu. Během dne si vlastnoručně vysadíte i sazenici původních jizerskohorských dřevin!

Akce se koná v Novém pralese na Ještědském hřebeni. Do Nového pralesa dorazíte, když se od Chaty Pláně pod Ještědem vydáte po modré turistické značce k Pomníku tábora lidu, odkud bude cesta značená přímo na místo sázení.

V Mokřadech Jablonné se opět nachází poklad

V Mokřadech Jablonné se objevil poklad! Dokážete spolupracovat a otevřít ho?

Co musím o mokřadu vědět? Můžu ho udělat kdekoli? Co se musí oběhat? Co s ním až bude hotový? Odpovědi na to vše a na mnohem více se dozvíte při zážitkové exkurzi „Jak se staví mokřad...“. Sami to ale nezvládnete, celá skupina musí spolupracovat, aby dokázala otevřít truhlu s pokladem. Během programu Vás čeká brození tůněmi a neustálý boj s časem.

Poklad jdeme hledat 22. července v 9:00 - 14:00

Přijďte na noční putování po Mokřadech

Že v noci lépe slyšíte není jen váš pocit, taková je skutečnost. Když nic nevidíte, o to více slyšíte a pro Mokřady Jablonné to platí dvojnásob. Přijďte si poslechnout symfonii mokřadního života a užijte si procházku pod rouškou tmy.

Zážitkový program Není tma jako tma je speciální „prohlídkou“, díky které si užijete prostředí Mokřadů Jablonné úplně jinak. Díky tomu, že téměř nic nevidíte, se vám zvýrazní všechny ostatní smysly. Během svého putování využijete zejména hmat a sluch. Mokřady Jablonné žijí v noci úplně jiným životem, jelikož denní tvorové spí a jiní se probouzejí...

Akce začíná 15.7. v 22:00 a 26.8. v 21:00.

Kdo žije v bažině?

Ve vodě nežijí jen ryby. Ale co dalšího v ní vlastně najdete? Vezměte celou rodinu a pojďte s námi objevovat život pod hladinou Mokřadů Jablonné. Během akce budete lovit vodní bytosti a o každé z nich se dozvíte něco zajímavého. Žádný strach, během akce nepřijde žádná z bytostí k úhoně.

Na akci si není třeba brát speciální vybavení, všechno máme. Doporučujeme však obout body vhodné do podmáčeného prostředí, ideálně holínky. Akce je vhodná zejména pro rodiny s dětmi.

Akce se koná 10.7. od 15:00, 22.7. od 9:00, 7.8. od 15:00 a 26.8. od 9:00.

Pojďte se podívat do Nového pralesa

Pojďte s námi na exkurzi do pralesa! V průběhu již tradiční procházky po Novém pralese, která se bude konat v sobotu 10. června od 11 hodin, se dozvíte o lesním hospodaření šetrném vůči přírodě a uvidíte, jak lze smrkové monokultury přeměnit v původní smíšené lesy plné života.

Exkurzi, která potrvá 3 - 4 hodiny, povede Jirka Antl. Budete si moci vlastnoručně zasadit stromek a po práci Vás čeká opékání špekáčků nad ohýnkem. Na exkurzi jsou zvané i děti a čtyřnozí přátelé přírody.

Více informací o Novém pralese naleznete na www.novyprales.cz.

Zveme vás na již tradiční procházku rozkvetlou Orchidejovou loukou

Za živými orchidejemi nemusíte jezdit na druhý konec světa! Stačí zajet do jednoho koutu Jizerských hor, kde tyto květiny zaplní celou louku.

Pojďte se s námi podívat v sobotu 3. června 2017 na to, jaké druhy zde rostou. Díky botaničce Mgr. Štěpánce Králové se seznámíte s luční květenou a jednotlivé rostliny budete moci prozkoumat, osahat a přivonět si k nim.

Budeme vás čekat v 10.00 před kostelem v Horním Maxově (http://mapy.cz/s/mx72).

Den otevřených dveří v Mokřadech Jablonné

Přijďte si se Čmelákem užít zábavný a pohádkový den v Mokřadech Jablonné!

Čeká vás pestrý program pro všechny generace. Staňte se badateli a prozkoumejte podvodní život v mokřadních tůních. Během komentované prohlídky zjistíte, proč jsou Mokřady důležité, proč se v nich v létě tak příjemně odpočívá, co v nich žije a jak se budou vyvíjet.

Pět minut cesty z Mokřadů se budou navíc konat městské oslavy a Zdislavina pouť, kde vás taktéž čeká nabitý program.

Den otevřených dveří začíná 27. května v 10:00 a končí v 17:00.

Uprostřed května se podíváme na ptactvo Mokřadů Jablonné

Přijďte se podívat do Mokřadů Jablonné, zjistěte, že mokřad není jen hromadou bláta, jak jej znáte z filmů, ale že jde o velmi důležitou součást přírody.

Navíc se s ornitologem Mgr. Martinem Pudilem zaměříme na ptactvo české krajiny, jeho význam i druhovou skladbu. Za příznivého počasí dojde i k odchytu ptactva do sítí a kroužkování.

Akce začíná 13. května 2017 od 10:00. Sejdeme se u Mokřadů Jablonné

Do Nového pralesa dorazila daląí skupina dobrovolníků!

Do Nového pralesa přibyl nový stromek! Děkujeme lidem z ČSOB, kteří dorazili na Jeątědský hřeben a pomohli nám vysadit vzácný tis... :)

Sanit-Gobain Ecophon v Novém pralese nezastavilo ani počasí

V sobotu 8. října dobrovolnickému dni v Novém pralese počasí přílią nepřálo. Dobrovolníci se Sanit-Gobain Ecophon se ale nezalekli a pomohli Nový prales obohatit o daląí sazeničky.

LMC udělalo ke konci září rozruch v Mokřadech Jablonné!

Dobrovolníci z LMC na konci září dorazili do Mokřadů Jablonné, kde Čmelákovi pomáhali s údrľbou lokality. Nálada byla skvělá a společně jsme odvedli obrovský kus práce. Fotografie z akce si můľete prohlédnout na naąem Facebooku.

Čmelák v televizi

Při Dni otevřených dveří v Mokřadech Jablonné natáčela Česká televize vystoupení, které se zde při této příleľitosti konalo. Reportáľ bude odvysílána 8. října v pořadu Folklorika na ČT2 od 9:55 do 10:25.

Děti budou sázet stromky v městských lesích Liberce

Čmelák - Společnost přátel přírody z.s. se na podzim 2016 chystá vysadit na 2000 sazenic původních druhů dřevin do městských lesů v Liberci a zvýąit tak jejich biologickou rozmanitost. Do této činnosti hodlá zapojit i liberecké ąkoly.

"Praktickou zkuąenost ze sázení nelze ničím nahradit. Proto výuku o druhové rozmanitosti a funkcích lesa rádi spojujeme s přímou prací v terénu. Zvláątě, pokud je to v dosahu bydliątě ľáků a mohou se na výsledky své práce dívat i s odstupem času," popisuje cíle projektu Michal Řepík, lektor environmentální výchovy ze Čmeláka. Sázení bude probíhat od druhé poloviny září.

Více na webu Čmeláka

V Mokřadech Jablonné je ukryt poklad!

V Mokřadech Jablonné se opět objevil opravdový poklad, vyzvednout ho vąak můľe jen dobře spolupracující skupina! Chcete zaľít exkurzi do Mokřadů Jablonné v troch jiném stylu? Nebojíte se vody ani bláta? Dokáľete projít vąechna stanoviątě s nástrahami a získat truhlu s pokladem?

Akde je určená pro osoby starąí 15 let. Prosíme na akci se přihlaste pomocí naąeho formuláře.

Čmelák bude opět světový

Letos jiľ podruhé se do lokalit spolku Čmelák - Společnost přátel přírody vydají zahraniční dobrovolníci z řad studentů, aby zde v rámci workcampu pomáhali s údrľbou a roząiřováním. Pracovat budou zejména v Mokřadech Jablonné u zámku Nový Falkenburk a nejspíąe i v Novém pralese na Jeątědském hřebeni. Více na webu Čmeláka.

1000 m2 Nového pralesa odkoupily české ąkoly

1000 metrů čtverečních nového jeątědského pralesa odkoupily ąkoly zapojené v programu Les ve ąkole. Do 103 z nich totiľ putuje certifikát lesní třída, který kaľdou z nich k patronaci nad 10m2 nového pralesa opravňuje. "Uau, to je z divočáka!" Vykřikne dívka a v ruce drľí drobnou ątětinu. "Výborně, máą pobytový znak a můľeą jej zasadit do příběhu - co se asi v lese dělo?", reaguje paní učitelka. Ne, nejsme na ąkole v přírodě ani na výletě rodičů s dětmi. Je dopoledne, běľný ąkolní den, jsme v lese - ve ąkole. Více na webu Čmeláka.

"A nezaprąí... a nezaprąí..."

V posledním červnovém víkendu dorazila do Nového pralesa odváľná rodina pana ©pinky! Rodina, která je patronem 250 m2 Nového pralesa, se vydala na exkurzi a zasadila v pralese nové jedličky a buky.

Během akce přiąly dvě bouřky, které z klasické exkurze udělali exkurzi záľitkovou :). Účastníci se vąak nezalekli a pokračovali dále.

Pozvánka na exkurzi do Nového pralesa

Máme pro Vás tip na sobotní výlet do přírody. Přijďte se 11. června podívat do Nového pralesa, jak se dá změnit smrková monokultura na les plný ľivota. Nebudete litovat!

Orchidejová louka nám opět začla hrát barvami

V sobotu 6. června byl Čmelák k zastiľení na Orchidejové louce. Po ní prováděla Mgr. ©těpánka Králová s velmi poutavým výkladem. Padla spousta otázek a spousta odpovědí, například proč nám orchideje z louky nevydrľí, pokud bychom je přesadili na záhonek, nebo proč je vlastně pro přírodu dobré louky kosit a nenechat je růst jak se jim zlíbí.

Pozvánka na Den otevřených dvěří v Mokřadech Jablonné

Přijďte si se Čmelákem uľít zábavný den v mokřadech v Jablonném v Podjeątědí.

V sobotu 28. května 2016 od 10 do 17 hodin se na Vás budeme těąit v Mokřadech Jablonné vedle zámku Nový Falkenburk.

Bude zde připraven pestrý program pro vąechny generace. Děti i dospělí se mohou stát badateli při pozorování a lovení vodních ľivočichů z tůní. Během komentovaných prohlídek (v 11:00, 13:00 a 15:00) se dozvíte spoustu informací o klidném a zajímavém prostředí, které mokřady nabízejí. Také Vás čeká oslava Čmeláčích 22. narozenin a opékání ąpekáčků. Na nedalekém náměstí se navíc budou konat městské oslavy a Zdislavina pou».

Pozvánka na Exkurzi do Mokřadů Jablonné s ornitologem

Přijďte se v sobotu 14. května 2016 od 10 hodin podívat na stále probíhající revitalizaci mokřadů v okolí zámku Nový Falkenburk v Jablonném v Podjeątědí. Při procházce mokřady se dozvíte spoustu zajímavých informací a seznámíte se s mokřadní flórou a faunou. V rámci ornitologického průzkumu si prohlédnete ptáčky zblízka, a také jak se krouľkují. Těąit se můľete i na opékání ąpekáčků na ohýnku!

Pozvánka na besedu s občany - Mokřady Jablonné

Čmelák Vás zve na besedu s občany, jejíľ součástí je i exkurze.

Podrobnosti o akci najdete na naąem Facebooku.

Setkáme se v 10:00 před vstupem do Mokřadů Jablonné u zámku Nový Falkenburk. Předpokládaná délka exkurze je 2 - 3 hodiny Akce je zdarma :-), exkurzi nelze absolvovat s kočárkem. Počet míst je omezen, prosím, přihlaste se na naąem formuláři.

Čmelák se dostal do regionální televize

Čmelák v regionální televizi :). Podívejte se na reportáľ z naučné stezky v libereckém Harcově, kde děti provázel Michal Řepík. Video je nahrané na YouTube.com .

Fotografická soutěľ "Čtvero ročních období"

Hlasujte během ledna 2016 pro své favority a vyberte nejkrásnějąí fotografie, které budou vystaveny ve vyhlídkové věľi v Jablonném v Podjeątědí. Fotosoutěľ "Čtvero ročních období", kterou pořádá Čmelák, probíhala celý rok 2015. Slavnostní vyhláąení se uskuteční 22.3.2016 v Zrcadlovém sále zámku Nový Falkenburk. Lajkovat fotky můľete na v albu soutěľe na facebookových stránkách Mokřadů Jablonné.

Darujte kus skutečného pralesa!

Uľ jste viděli naąe nové video s Pavlem Liąkou? Mrknout na něj můľete na naąem YouTubovém kanále.

Pozvánka na besedu Mokřady Jablonné - Jak dál?

Ovlivněte budoucnost Mokřadů Jablonné v Podjeątědí! Co se dosud v obnovených Mokřadech Jablonné podařilo, a co ne? Je jeątě potřeba něco upravit, dotáhnout? Jak nadále pečovat o lokalitu? Jedinečnou příleľitost vyjádřit se k těmto otázkám mají občané Jablonného v Podjeątědí v úterý 24. listopadu od 17 hodin.

Více informací k jednotlivým akcím bude k dispozici zhruba 14 dní před konáním akce.