O lučních projektech s Lucií Stránskou
vlajka
vlajka

O lučních projektech s Lucií Stránskou

V souvislosti s obnovou a ochranou lučních pozemků jsme se zeptali projektové manažerky Lucie Stránské na několik otázek.

 

Proč jsou louky důležité? 

Pestré a květnaté louky z naší krajiny mizí, přitom však poskytují místo pro život mnoha živočichům. Lákají zejména motýly, včely a dalším opylovače, kterým v naší intenzivně obdělávané krajině ubývá přirozený prostor pro jejich rozvoj. V krajině dnes vidíme hlavně velké lány polí a nebo louky sečené velkými traktory. Tyto intenzivně obhospodařované louky jsou ale druhově chudé, bez květů a jejich plošná seč navíc komplikuje nebo dokonce ohrožuje vývoj živočichů.

Nebylo by lepší nechat louky bez lidského zásahu?

Přirozeným prostředím v našich zeměpisných šířkách je les, louky vznikly až po příchodu člověka, který les vymýtil a na loukách začal hospodařit. Díky tomu se druhová rozmanitost našeho území velmi obohatila. Pokud se o louky přestaneme starat, vymizí vzácné rostliny, převládnou trávy a louky ve většině případů zarostou lesem.

A co vlastně děláš?

Společně s kolegy vyhledáváme zanedbané louky v našem kraji, na kterých rostou ohrožené druhy rostlin, louky druhově pestré a ty, které byly vyhlášeny jako významné krajinné prvky. Zaměřujeme se na louky, které leží v naší „běžné krajině“ mimo CHKO. Poté oslovíme majitele pozemku, kterému nabídneme naši pomoc při kosení louky. Zvolený způsob péče konzultujeme se zástupci ochrany přírody. Velký díl práce zabere i administrativa související se získáváním financí na péči o tyto louky.

Jak se k iniciativě staví sami majitelé pozemků?

Většinou se jedná o louky, které leží v hůře dostupných lokalitách, na strmých svazích, louky zarostlé náletem či podmáčené. Majitelé nemají sílu či finance na to, aby se o takové pozemky mohli náležitě starat. Vlastníci často ani netuší, jaký „klenot“ v přírodě vlastní. Když jsme jim vysvětlili náš záměr, počáteční obavu ztratili a na spolupráci jsme se dohodli.

Jaká je vize obnovy lučních pozemků v Libereckém kraji?

Rádi bychom se vybrané louky starali dlouhodobě, přirozené obnovení druhové skladby se projeví po pár letech pravidelného kosení. Poté bychom byli rádi, kdyby se o pozemek už mohl starat jeho majitel sám nebo například za pomoci místní samosprávy.

Co tě na projektu obnovy luk nejvíce baví? 

Nejvíce mě baví práce v terénu, hledání luk a spolupráce s majiteli. Již máme jako spolek s obnovou luk nějaké zkušenosti, viděla jsem, jak se může proměnit zanedbaná louka v místo plné života a navíc krásné. Těším se, až se toto povede i u dalších luk.

Máš nějaký vzkaz pro naše dárce? 

Váš příspěvek pomůže ohroženým loukám znovu rozkvést, najde v nich své útočiště spousta živočichů  a navíc svou krásou potěší i Vás.

 

Přispět k ochraně biodiverzity můžete například přes portál Darujme.cz.