Novoborská Amazonie. Co to je a kde jí najdeme?
vlajka
vlajka

Novoborská Amazonie. Co to je a kde jí najdeme?

Čmelák – Společnost přátel přírody připravuje na základě podnětu novoborského sklářeVáclava Kuželky revitalizační projekt pro lokalitu pod koupalištěm v Novém Boru.

 

Tisková zpráva

30. 12. 2019

 

 

Co je Novoborská Amazonie?


Jedná se o zanedbané podmáčené území, jímž protéká říčka Šporka, pokryté z velké části různě starými dřevinami s charakterem lužního lesa. Přímé okolí říčky je během vegetační sezóny zcela zarostlé nepůvodní invazivní křídlatkou japonskou. Přímo v toku lze nalézt další nepůvodní invazní rostlinu netykavku žláznatou a dokonce se na lokalitě objevil v jednom místě i bolševník velkolepý.

 

„Tyto nepůvodní a invazní druhy (především křídlatka japonská) se rozpínají od potoka směrem do nivy tvořené dřevinami s charakterem lužního lesa a lužními porosty a vytlačují tak naši původní květenu.“ Vysvětluje Ing. Dagmar Najmanová, odbornice na ochranu přírody ze Čmeláka. „Proto se tyto druhy snažíme již třetím rokem, s pomocí množství dobrovolníků z řad veřejnosti, firemních kolektivů či žáků základních a středních škol, potlačovat. Letos se do prací na lokalitě zapojilo 107 dobrovolníků z Čech a navíc zde tři dny pracovala 16ti členná skupina mezinárodních dobrovolníků.To vše i díky podpoře Ministerstva životního prostředí.

 

Lokalita často slouží jako odkladiště odpadků, místo pro vypalování kabelů či úschovna kradených věcí. Navíc je dotována znečištěnou vodou toku Šporky.Avšak přes veškeré problémy má lokalita obrovský přírodní potenciál.“ Dodává Najmanová.

 

V dřevinném porostu se nacházejí dřeviny vysokého stáří (vrby), které bývají doupnými stromy pro ptáky a významnými stanovišti dalších živočichů. V lokalitě je řada drobných podmáčených ploch. Při zlepšení podmínek pro obojživelníky lze počítat s osídlením lokality obojživelníky, kteří se nachází v nádrži koupaliště hned v těsném sousedství (konkrétně se jedná o skokana hnědého, skokana skřehotavého či ropuchu obecnou). Dále je třeba zlepšit podmínky pro plazy – slepýše,ještěrky, atd. 

 

Vzhledem k poloze lokality, která je v těsné blízkosti sídliště, nedaleko centra města Nový Bor, bychom zde rádi vytvořili mokřadní park, který by si zachoval svou divokost a současně byl přístupný veřejnosti. Připravujeme projekt na vyhloubení soustavy tůní pro obojživelníky a pro další na vodu vázané živočichy, dále bychom rádi vytvořili vycházkový okruh, který by seznamoval s významem a důležitostí mokřadu a sloužil tak environmentální výchově a současně poskytoval místo k odpočinku duše široké veřejnosti.

 

Kontakt: Romana Prošková,romanaproskova1@gmail.com.