Dvoudenní exkurze v Německu v okolí Gorlitz
vlajka
vlajka

Dvoudenní exkurze v Německu v okolí Gorlitz

Přátelé Čmeláka se ve dne 22. – 23. září účastnili exkurze v rámci projektu ,,25 let práce pro lidi a pro přírodu“. Projekt vznikl v rámci ,,Společného fondu malých projektů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v Pragramu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020“.
 
Cílem projektu je vzájemná výměna zkušeností získaných za 25 let činnosti v oblasti praktické ochrany přírody, údržby krajiny a práce s veřejností, včetně aplikované environmentální výchovy. Výměna zkušeností probíhá mezi spolky Landschaftspflegeverband „OL“ e.V. z Reichenbachu a Čmelák – Společnost přátel přírody. Oba spolky mají za dobu 25 let podobný paralelní vývoj. Chceme tedy prohloubit stávající spolupráci obou spolků, ze které by se měly zrodit další projekty.
 
Němečtí přátelé nám na zářiové exkurzi představili svou práci a své projekty v praxi. Exkurze byla nejen velice zajímavá a přínosná, ale také zábavná a dobrodružná a to už od samého začátku. Začínala totiž na raftu, kde jsme se na horním toku Lužické Nisy seznámili s rozmanitými lužními ekosystémy. V nezpevněných utržených březích jsme pozorovali mj. Ledňáčka říčního (Alcedo atthis), v zarostlých částech břehů se občas mihla vydra říční (Lutra lutra) a jako svou srdcovou záležitost nám Katrin Appolt ze spřáteleného spolku představila slíďáka břehového (arctosa cinerea), kterého pomáhá chránit na pravidelně obnovovaných štěrkopískových březích.
 
Po obědě jsme popojeli na další významnou lokalitu, kterou s převahou ovládl jediný živočišný druh a to bobr evropský (Castor fiber). Využili jsme tedy jedinečnou šanci k blízkému poznání života tohoto hlodavce a při pozorování bobřích hrázích a tunelů jsme poslouchali o tom, jak zde bobr žije i o tom jak se zde s bobrem žije místním lidem.
 
K večeru jsme se uchýlili učit se a inspirovat zemědělstvím, které je v souladu s okolní přírodou na komunitní biodynamickou farmu Lindenhof. Bylo nám ctí správné hospodaření poznávat všemi smysly. Kromě vůně babího léta a pohledem do zeleně se nám totiž také dostalo skvělé večeře z místních zdrojů.
 
Druhý den ráno jsme se opět rozjeli do krajiny učit se z příkladů dobré praxe. Skvělý příklad je například aktivní ochrana druhů formou revitalizace starých trafostanic v Biesig, Diehsa, Löbensmüh, Sohlandu a.R. a Thiemendorfu, které nyní slouží jako ptačí hnízda, hmyzí hotely i útočiště pro jiné drobné živočichy. Dále rozsáhlé výsadby alejí a ovocných sadů nebo revitalizace vodních ploch.
 
Vzhledem k množství projektů našich kolegů jsme ani za tyto vyčerpávající dva dny nestihli poznat vše a budeme se tedy těšit na další vzájemnou spolupráci.
 
Akce je součástí projektu „25 LET PRÁCE PRO LIDI A PRO PŘÍRODU“ podpořeného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.