Čmelák díky podpoře Ministerstva životního prostředí obnovuje louky v Libereckém kraji
vlajka
vlajka

Čmelák díky podpoře Ministerstva životního prostředí obnovuje louky v Libereckém kraji

Díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí,  spolek Čmelák mohl zahájit dlouhodobější projekt na obnovu lučních lokalit v Libereckém kraji. Podařilo se navázat spolupráci s vlastníky vytipovaných zanedbaných luk, z nichž některé jsou registrované jako významné prvky. Jedná se o louky v okolí Lomnice nad Popelkou, Nové Vsi nad Nisou či Volavecké stráně u Turnova.

 

„Hlavním cílem projektu je obnovit konkrétní lokality s výskytem chráněných druhů rostlin jako je například prstnatec májový, vachta trojlistá či upolín nejvyšší. Pestré louky jsou důležité i pro hmyz, který se na nich může vyvíjet. Louky, které jsme vytipovali a získali souhlasy jejich vlastníků, leží mimo CHKO i přírodní rezervace.“, říká Jan Korytář, předseda spolku.

 

Více informací o činnosti organizace naleznete na webu www.cmelak.cz  a facebookových stránkách https://www.facebook.com/cmelak.cz

 

Detailní informace o projektu vám podají:

Jana Bujoková, tel. 603 118 963

Jan Korytář, tel. 776 561 736

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.